onsdag 1. oktober 2008

Lokus Nettsted


Nå skal tilganger til Lokus nettressurser fordeles. Det viste seg å bli litt av et puslespill. Så langt i år har alle ressurser vært "gratis" for alle. Fra 1. oktober koster det, og da blir det ikke fritt fram. Når det ikke er nok penger må det velges og prioriteres.

Ingen kommentarer: