onsdag 15. oktober 2008

Stor interesse for sosial web og læring


Det er nå over 300 påmeldte til ITUs konferanse Sosial web og læring, som finner sted på Universitetet i Oslo 16. oktober og som blir åpnet av Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

Konferansen samler ledende forskere på feltet for å diskutere hva ungdoms bruk av nettsamfunn kan bety for skole og utdanning, og om skolen kan lære noe av ungdoms bruk av sosiale nettsteder? Foredragsholdere på konferansen er danah boyd, Neil Selwyn, Petter Bae Brandtzæg, Andreas Lund, Ole Smørdal, Vibeke Kløvstad og Magnus Hontvedt.

For program og påmelding, se konferansen hjemmeside.

Teksten over er hentet fra universitetets hjemmeside.
Jeg skal selv dit og ser fram til å delta på konferansen.

Ingen kommentarer: