torsdag 13. november 2008

Et avgjørende øyeblikk i utdanningens historie

v/Opplæringsdirektør Svenn-Erik Fjeld, Hordaland fylkeskommune
(Skolen i digital utvikling - konferanse Lillestrøm 13. og 14. november)

Opplæringsdirektøren holder et fengende og interessant innlegg, hvor han peker på hvor vi står akkurat nå i utdanningens historie. Han kommer blant annet innom følgende punkter:
 • Globalisering og dyptgripende forandringer.
 • Vi er inne i den digitale revolusjonen, på linje med tiden da boktrykkerkunsten kom.
 • Kunnskap har en enorm vekst, den er mobil, stadig flere mennesker lever av kunnskap.
 • Utvikling må defineres i forhold til kunnskap.
 • Vitensamfunnet, det digitale samfunn.. mange navn på dagens samfunn.
 • Utviklingen går raskt! 1977- apple home compouter, 1981 ibm pc, 1985 vindows os, i dag internett og web 2.0. Hva får vi i framtiden?
 • Det har alltid vært teknologi-motstandere!
 • PC er kommet for å bli i klasserommet.
 • Web 20 er en kulturrevolusjon, som vi i skolen ikke kan si nei takk til.
 • Fire generasjoner.
 • "Dagens screenagers" har alltid vært i denne web20 verden.
 • For første gang kan vi snakke om en global ungdomsgenerasjon!!
 • Kulturkrasj - mellom skolens livsverd og de unges sin digitale livsverd.
 • Vi kan ikke kontrolere denne forandringen.
 • Vi kan være med og lede denne forandringen.
 • Det hyperkomplekse samfunnet - klarer vi å håndtere dette.
 • Mål: livsmestringskompetanse. Motkultur -- Medkultur, Sosialisering -- Sertifisering.
 • Ledelse i den digitale skole: De vanlige generelle egenskapene + ikt kunnskap.
 • sjekk forskning fra Canberra v/ K. Moyle om Ledelese i den digitale skole.
 • Lærerkompetansen blir satt som viktigste kompetanse.
 • IKT i seg selv skaper ikke nye former for praksis. Det er bruken av IKT i spesifikke situasjoner som skaper praksis.
 • Det er det som skjer i klasserommet og i verkstedet som gjør at skolen utvikler seg.
 • Rekrutere medarbeidere som også har aktivisert og oppdatert kompetanse på ikt-feltet.
 • Ikke skygge unna web 20 facebook, nettsamfunn, wiki og div.
 • Teknologi og teknologisk kompetanse er like viktig som literatur og....

Ingen kommentarer: