torsdag 13. november 2008

IKT i grunnopplæringen

KS – Ny eKommuneplan

v/Direktør Eva Lian, KS Utdanning
(Skolen i digital utvikling - konferanse Lillestrøm 13. og 14. november)

Link til ny eKommuneplan, delplan IKT og grunnopplæring.

Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet

  • I ny eKommuneplan legger KS fram en rekke tiltak for å stimulere lærelyst gjennom bruk av IKT i grunnopplæringen.

Ingen kommentarer: