torsdag 13. november 2008

ITU MENTOR - Norsk selvevalueringsverktøy for skolenewww.itumentor.no

v/ Prosjektleder Geir Ottestad, ITU, Universitetet i Oslo
og Gunnstein Egeberg, Skolenes IT-senter, Tromsø
(Skolen i digital utvikling - konferanse Lillestrøm 13. og 14. november)

Åpning av nettstedet ITU MENTOR - Den lanseres offentlig 1. desember. Se foreløpig www.itu.no
  • ITU MENTOR er en fri, nettbasert ressurs for refleksjon og skoleutvikling, som støtter skoleledere i arbeidet med digital kompetanse.
  • Alle norske skoler har tilgang til ITU Mentor med samme brukernavn og passord som i elevundersøkelsen.
Er skolen e-moden?

Ingen kommentarer: