torsdag 13. november 2008

Læringsutbytte og IKT

Hva sier egentlig PISA og OECD?
(Skolen i digital utvikling - konferanse Lillestrøm 13. og 14. november)

I valget mellom de ulike sesjonen som går samtidig fikk jeg ikke med meg denne sesjonen. Jeg fikk imidlertid tips om at det som ble gått gjennom er lagt ut på nettet. Så her følger link til noe av det som ble gått gjennom her.

Link til forelesning av Øystein Johannessen, Kunnskapsdepartementet.

Ingen kommentarer: