torsdag 13. november 2008

Skolen i digital utvikling - konferanse Lillestrøm 13. og 14. november

Kvalitet i skolen
v/Statssekretær Lisbeth Rugtvedt, Kunnskapsdepartementet.

Statssekretæren holder en engasjernde innlegg og ser blant annet på "Rikets tilstand". Jeg tar her med deler av innlegget hennes.

Rikets tilstand:

 • IKT er integrert i alle deler av skolen - både administrativt og pedagogisk.
 • Stor variasjon i IKT-bruk
 • Bruk i selve læringsprosessen kan øke.
 • Fortsatt behov for å vinne ny kunnskap om nye praksisformer ved av IKT.
 • Behov for kompetanse blant lærerer og skoleledere.
 • Trenger mer forskning og evaluering om hvordan ikt kan bidra til å forbedre kvaliteten i skolen.
 • God ikt - infrastuktur
 • 60% av norske lærere mener at ikt er et viktig verktøy for å tilpasse opplæringen
 • Tilfanget av digitale læringsressurser er blitt bedre i videregående skole.
 • Statistik over bruk av ikt fordelt mellom jenter/gutter (søke på inernett, spille kommunisere) (se kunnskapsdepartementet). -Interessant at kjønnsforskjellene ikke er så store lengere. -Selvtillit i avansert ikt-bruk blant norske elever er høye.
 • Få internasjonale studier om sammenheng melllom bruk av ikt og kvalitet i undervisning.
 • "Bruk av IKT i skolen er nødvendig for å utvikle elevenes digitale ferdigheter og for å sikre at alle elever tilegner seg digitale ferdigheter uavhengig av tilgang i hjemmet."
Hun deler også ut ITU's kreativitespris.

2 kommentarer:

Niels Ivar sa...

Dette er svært lovende Tommy!
Jeg tenker da ikke på innlegget til Lisbeth Rugtvedt, men på hvorvidt du fortsetter å rapportere fra det store informasjons-pedagogiske "utland".
Jeg følger med.

Tommy Engen sa...

Fortsettelse følger :)Bare å henge på her utover dagen i dag og morgendagen. Har du noe du spesiellt ønsker utdypt?