torsdag 20. november 2008

Web 2.0

Hva er Web 2.0? Man kan med god grunn stille spørsmålet! Web 2.0 har ikke en entydig definisjon. Det er mer en betegnelse som favner om dagens deltakerdrevne og interaktive tjenester på internet.
Web 2.0 er ikke en ny versjon av internett, mer et begrep for de sosiale, interaktive brukerstyrte tjenestene som i dag spiller en svært viktig rolle på internet.

Eksempler på Web 2.0 tjenester er :
  • Blogg - deltakere ytrer sine synspunkter innenfor ulike temaer
  • Facebook - nettsamfunn hvor brukere interaktivt sosialiserer
  • Flickr - dele bilder (ekesmpel på tidlig web 2.0 applikasjon, fra 2002)
  • Bit Torrent - dele filer
  • Blink - nettsamfunn
  • Wikipedia - leksikon på nett, hvor brukere selv redigerer innholdet
  • You Tube - dele "filmsnutter"
  • Det finnes mange mange mange flere eksempler :) Bildet under illustrer dette. Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Web_2.0

Ingen kommentarer: