mandag 1. desember 2008

Nettgenerasjonen - Grown up digital
Kilde: Don Tapscot, Grown up digital

Vi ser i dag den første generasjonen som har vokst opp med internet. Internet har alltid vært der for dem. Dagens nettgenerasjon eller screenagers som de blir betegnet som, er født på første halvdel av 1990 tallet, de forandrer verden med sin bruk av internet.

I 1997 levde vi en annen digital tidsregning. Vi har da en langsom oppringt internetforbindelse. Vi har ikke Youtube, ikke Facebook, ikke Flickr eller Twitter. Google fantes heller ikke.

I dag er dette er elementer som naturlig inngår i nettgenerasjonens daglig surfing eller gjøremål på internet. Alle har mobiltelefon som de tar bilder/video med, bildene publiseres på flickr og YouTube, alle laster ned musikk til mp3-spilleren og alle har bærbar pc.

Nettgenerasjonen eller the screenagers er her, -og vi er midt i et avgjørende øyeblikk i utdanningens historie, som Opplæringsdirektør i Hordaland, Svein-Erik Fjeld sier det her.

4 kommentarer:

Kjell sa...

Det som er betenkelig her er at vi har en lærerstand (store deler av den) i Norge som overhode ikke er oppegående på ikt-området. Da snakker jeg om noe mer ikt enn å kunne åpne mail, skrive i et dokument og den slags. Utfordringene er størst når det gjelder den sosiale delen av webben og nettverksbygging/delingskultur.

Tommy Engen sa...

Ja, du kan så si. Her bør det satses tid og ressurser for å oppgradere lærerstanden. Det er som du sier allerde et stort gap i kunnskap mellom nettgenerasjonen og de fleste i lærerstanden.

Thomas sa...

Det gjelder vel forsåvidt de fleste yrkesgrupper, men det blir jo et svært synlig gap mellom elever som er vokst opp med dette og lærere som har opplevd et samfunn uten pc/nett. Man kan til en viss grad tilrettelegge og drive opplæring, men mange vil aldri nå et ønsket kompetansenivå.
Tror likevel at dette gapet vil reduseres over tid. Flere og flere lærere vil være av "nettgenerasjonen", og dermed ha en helt annen grunnleggende IKT-kompetanse enn mange av de lærerne som må læres opp omtrent fra scratch.

Tommy Engen sa...

Ja, gapet vil nok minske etterhvert. Det kan vi nå håpe på i alle fall. En fare kan være at gapet øker raskere og raskere inntil nettgenerasjonen selv innehar posisjoner som lærere. For å unngå dette bør det vel satses på tiltak som fremmer bruk av IKT i skolen.