fredag 9. januar 2009

Norsk - Engelsk ordbok for utdanningssektoren

Direkte link til Norsk - Engelsk ordbok for utdanningssektoren

Ordboken inneholder engelsk oversettelse av sentrale ord, navn og begreper innenfor utdanningssektoren.

Ordboken blir etter planen utvidet med et tillegg bestående av fagbetegnelser, skoleeksamener, vitnemål og høgskoleutdanninger.

Ordboken er publisert på følgende nettsider. Her vil også planlagte oppdateringer komme. Du kan laste ned ordboken her:

Utdanningsdirektoratet

Kunnskapsdepartementet

2 kommentarer:

Torger Åge Sinnes sa...

Tyvärr ser ikke ordet "utdanningssektoren" ut til å innebefatte grunnskolen.

Er det bare meg som savner gratis tilgang til f.eks Ordnett.no for grunnskolen?

Tommy Engen sa...

Her i Nordland Fylke får alle elever og lærere i videregående skole tilgang til Ordnett pluss. Pakken blir installert på pc'ene. Ordboken er finansiert som en del av de frie læremidlene.
Jeg er usikker på hvordan det er i grunnskolene, men forstår det slik at du savner digital ordbok. Hva bruker dere i dag?