mandag 2. februar 2009

Blogg i tilrettelagt undervisning -Et nybrottsarbeid?
Blogg brer mer og mer om seg. Mange unge bruker blogg på fritida for å uttrykke seg, her skriver de om hobbyer, opplevelser og det som de ellers ønsker å dele med andre.

Her på Bodin har vi en tid nå brukt blogg som verktøy i tilrettelagt undervisning for elever med tildels stort behov for tilrettelegging. Bloggen er opprettet som et samarbeid mellom skole og hjem. Bloggen brukes da også på begge arenaer, eleven samler dermed erfaringer gjort både på skolen og i fritida på et og samme medium.

Blogg handler mye om å uttrykke seg og å dele erfaringer. Mange elever har problemer med å uttrykke seg, her er bloggen til hjelp. Eleven får i samarbeid med foresatte og ansatte i skolen publisert og vist fram hva de har gjort i dag, hvilke hobbyer, interesser og lignende de har. Dette er innhold som er artig og lærerikt å se på for eleven selv. Samtidig kan familie, slekt, medelever og venner følge med og bidra med kommentarer i bloggen.

Det visuelle er viktig. Bilde, film og piktogram blir flittig brukt, tekst i bare små doser.

Et viktig poeng for de innvolverte var at bloggen ikke skulle være tilgjengelig for alle. Derfor får kun inviterte se innholdet. Dette er familie, venner, bekjente og noen utvalgte av skolens ansatte.

Prosjektet er i sin spede begynnelse, men har så langt vært vellykket og blitt tatt godt i mot.

Vi kjenner ikke til at andre skoler gjør det samme, men ønsker innspill og deler gjerne av vår erfaring. Learning by doing blir fort til Learning by blogging.

Ingen kommentarer: