mandag 9. februar 2009

Digital kompetanse


Bilde: Omslag til St. meld. nr. 11 Læreren rollen og utdanningen

Den digitale kompetansen hos lærere skal økes! Det er satt av betydelige midler til etterutdanning av lærere, nærmere bestemt 170 millioner kroner. IT er et av fem satsingsområder, og endelig blir også IT en obligatorisk del av lærerutdanningen sier Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell i følge Digi. Kunnskapsdepartementet setter dermed den digitale kompetansen hos lærerstanden på dagsorden.

Arne Krokan reflekter over hvordan vi kan komme fram til de beste midlene for å nå målet om økt digital kompetanse blant lærerne, og foreslår Crowdsource. Det vil si at lærere, studenter, LMS produsenter, foreldre osv kan få delta i deler av dette arbeidet framfor at de tradisjonelle fagfolkene gjør hele jobbn. Se Arne Krokans blogginnlegg her.

Ingen kommentarer: