onsdag 18. februar 2009

Å digitalisere tekst

Her viser jeg raskt med håndholdt videokamera (og dertil kvalitet) hvordan vi har satt opp vår teststasjon for digitalisering av tekst. Her kan skolens elever og ansatte enkelt digitalisere tekst. Dette kan være spesiellt nyttige verktøy i språkopplæring og for elever med lese- og skrivevansker.

Teststasjonen er ment å vise noen av mulighetene som finns på området.

Ingen kommentarer: