onsdag 4. februar 2009

Kopier digitalt - lovlig!

Nå kan skolene kopiere digitalt. Fra høsten 2008 har skolene rett til ”alle typer vederlagspliktig digital eksemplarfremstilling og bruk som Kopinor kan samtykke til”.


Dette innebærer blant annet rett til

  • elektronisk lagring av kopier av digitalt materiale, for eksempel hentet fra Internett
  • digitalisering av trykt materiale (f.eks. ved innskanning) og senere elektronisk lagring av dette
  • fremføring på elektronisk tavle, projisering på skjerm/lerret o.l.
  • tilgjengeliggjøring i virksomhetens/skolens interne, lukkede nettverk (læringsplattformer, e-post til ansatte, intranett, arkiv mm.)
  • utskrift til papir av digitale eksemplar.

Avtalen gir rett til digital kopiering av de samme stofftypene (tekst, illustrasjoner og noter) som omfattes av den tidligere kopieringsavtalen. Som tidligere åpner avtalen ikke for kopiering av lyd og levende bilder eller datamaskinprogram.

Kilde: Kopinor

Ingen kommentarer: