torsdag 5. februar 2009

Sliter eleven med lese- og skrivevansker?En bokskanner kan være til hjelp!

Med en bokskanner eller C-penn kan du digitalisere trykt tekst. Teksten kan igjen viderebehandles i tekstbehandleren og ved hjelp av et talesynteseprogram kan teksten bli lest opp høyt. Lydfilen kan i neste omgang spilles av og bli repetert fra PC'en eller mp3-spilleren.

Slik kan elever med lese- og skrivevansker lettere tilegne seg nytt lærestoff.

I biblioeket holder vi på med å bygge opp en "stasjon" for digitalisering av trykt tekst. Skal komme tilbake til temaet når vi har opparbeidet oss mer erfaring her. Stasjonen vil bestå av en PC hvor en bokskanner og en C-penn er installert. Det vil også være et program for syntetisk talegjengivelse.Kilde bilder: Activium

Ingen kommentarer: