tirsdag 17. mars 2009

e-learning technologies within UK


Kilde: Dailymail

Andrew Runciman e-learning director Lutterworth College UK gir oss en innsikt i hvordan nye e-learning technologies utvikles i England.

Utdannelsen personaliseres
-noen ønsker å lese bøker
-noen ønsker å blogge
-noen ønsker å lage en video..

Visjon
-læring kan skje overalt og uansett når
-tilgang til forelesning når studenten ønsker
-studenten ska være uavhengig
-de skal forstå hvordan de får tilgang til informasjon for læring og identifisere pålitelige kilder
-de skal kunne samarbeide om læringen

Barrier og utfordringer
-UK LMS brukes stort sett som filkatalog
-samarbeidsmuligheter er begrenset
-begrenset forståelse for ny teknologi
-vanskelig å forandre metoder
-inequety of access
-raske endringer i teknologien
-elever/studenter har større ikt skills enn noen lærere'

De har veldig gode erfaring med å bruke Its learning, hver elev lager sin e-portefolio. Her presenterde seg selv, sine beste arbeider sine interesser, legger ut bilder og videoer etc. Dette er nyttig når elevene bytter mellom skolene, da kan eleven på en fin måte få presentert eg selv.

De bruker også flittig diskusjonsforumet, her bygger de opp knowledge banks. Det ser nytten av at studentene kan bygge videre på andre studenters kilder. Man kan enkelt spore tilbake i diskusjonen, og se hva hver enkelt har bidratt med.

Samarbeid ellers:
-Mind mapping
-Audio/podcasting
-Diskusjoner/oppgaver
-Studenter bidrar med innhold - i Itsl har de åpnet en mappe hvor studentene kan legge inn innhold. Studentene får også lage tester til hverandre.
-

Ingen kommentarer: