tirsdag 17. mars 2009

Fra saga til web 2.0


Kilde: Ingun Kjøl Wiig's blogg

Ingunn Kjøl Wiig, Sandvika videregående skole, er en pådriver for bruk av web 2.0 i skolen og står blant annet bak det digitale nettverket del og bruk. Hun har et inspirerende innlegg!

Å lære i digitale nettverk. PLN - Personlig nettverk

Hun påpeker syv ferdigheter basert på Tony Wagner seven survival skills.
1 Kritisk tenkning og problemløsning.
2 Samarbeid.
3 Smidighet og tilpassing.
4 Initiativ og entrepenørskap.
5 Effektiv kommunikasjon, skriftlig og muntlig.
6 Informasjon - skaffe til veie og vurdere.
7 Nyskjerrighet og fantasi (Albert Einstein - hevdet at fantasien er viktigere enn kunnskapen.)

Konsekvenser for læring
Før:
Fakta, Produkt, Mellom ørene, en og en oppgave, tekstbasert

Nå:
Ferdigheter, prosess, mellom hodene, mange prosesser samtidig, multimeiebasert

Praksis i klasserommet må endres.

Viktig å tenke på hvilke digitale spor vi vil sette.

d&b
startet 12. februar, 596 medlemmer i dag, 168 diskusjoner, 52 grupper, egen wiki, blogg, egen profil, podcast mm.
Fin plass å starte om du ikke har så stor erfaring med digitale nettverk.

Wiki
I en wiki kan alle redigere. Ingen eier. Historikken ivaretas.

Blogg
web+logg=blogg
personlig: tanker, ideer, nyheter, informasjon, bilder, lyd, video
Tilbakemeldingsfeltet er viktig.

RSS
Abonementer på kildene du ønsker å holde styr på, netvibes kan være fin å bruke.

Twitter
Mikrobloggingstjeneste, dele erfaring og gi korte tips. Max 140 tegn.

Nettverk
Før web 2.0
norsklærere, andre koleger pauserommet

Etter web 2.0
kolleger m/ulike fag fra alle skoleslag, skoleledere, akademikerere, forskere, interessert elever, kunnskapsdepartementet, NRKbeta

Lærer i det 21. århundre
Planlegg ut i fra læremål og ikke i forhold til kapittel i ei bok.

Kom i gang med nettverk!
Les blogger
Kommenter
Bruk Twitter
Vær på Facebook
Delta i d&b
Test wiki
Del med delicious
Vær deg selv

Ingen kommentarer: