onsdag 18. mars 2009

Implementering av IKT i undervisning
Marte B Johansen, universitetslektor, NTNU viser til erfaringer fra Implementering av IKT i undervisning.

Implementere kommer av implere (lat) gjøre fedig (wikipedia)

Fokus på:
  • Opplæring
  • Tilgjengelighet
  • Brukbarhet
  • "Dette gjør det enklere for deg!"
Viljen til å lære består av tre aspekter:
  • det som er nødvendig,
  • det seom er nyttig
  • og av personlig interesse (selvrealisering)
Hvordan settet kvalitet foran kvantitet.
  • Plan for hvordan Ikt skal integreres i undervisninga (alle seksjoner gjør dette).
  • Ikt skal være felles tema for lærer-studentenes FOU arbeider.
Studentenes FOU-konferanse er i mai 2010 - og er åpent for de som ønsker å få dette med seg.

Ingen kommentarer: