onsdag 18. mars 2009

Its learning som en del av en pedagogisk helhet

Av Lasse Borelius, head of Learning Lab i Blekinge, Sverige, får vi høre prosessen fra å velge/bytte LMS til å ha det i fullgod bruk sammen med annen programvare. En resa på fyra år!Med andre ord et langt og stort arbeid ifølge Borelius.

De har opprettet lab hvor de tester ut programvare for bruk i utdanning, deriblant Its learning, igoogle, netvibes etc. Vi får se en rekke gode eksempler på hvordan de jobber, laben er også førstelinjesupport for lærere.

Utgangspunkt for deres jobbing er:

Tenk open (oer, oa, os)
Tenk collaborative
Tenk Mobile (vi får se eksempel på bruk av bambuser - live fra mobilen)
Tenk Multimedia
Tenk Studentmedvirkning
Tenk sustenable og resirkulering

Ingen kommentarer: