onsdag 25. mars 2009

Serious Games

Innlegg av Magnus Sandberg, Stovner videregående skole.
Serious games, er spill som er laget med tanke på læring. Et godt eksempel på dette er Global Conflicts Palestina og Latin America (anbefales).

Du er journalist, har familiebakgrunn fra palestina eller israel, men er amerikansk. Du skal inn i krigsområdet og arbeide som freelansejournalist, for å lære om krigen og konflikten.

En smakbit på Global Conflicts Latin America (anbefales):


Spillet har mange ulike oppdrag, i løpet av oppdraget er man i dialog men folk man møter på. Det er viktig å tenke strategi for dialogen. Hvilken side er du i ferd med å ta? Hvem er du vennlig mot? Det får konsekvens for dialog med den andre siden.

Det er indikatorer (nede til venstre) som viser hvilken side du har best forhold til. Det vil påvirke ditt neste oppdrag.

I løpet av oppdragene oppstår hendelser, uventet, som påvirker spillet videre. Slik at virkeligheten blir kompleks.

Hva gjør vi så videre med spillet, diverse opplegg er prøvd i en rekke ulike studieprogram?
 • Gi et kort sammendrag av det som har skjedd
 • Forklar motiver og handlinger hos de du har møtt
 • Hva er den grunnleggende konflikten
 • Lag en artikkel over det du har opplevd og lært
 • Klassediskusjon, han har hatt stor sukksess for å få samtalen i gang rundt internasjonal politkk og konflikt.
 • Finns liknende problemer andre steder i verden
 • Presenter en av situasjonene fra spillet, hvilke dilemmaer kommer til uttrykk
 • Se konflikten gjennom passende andre medier, filmen Åndenes hus, søke på google, lese hva nettaviser skriver.
 • Sette konflikten på kartet (google maps)
 • Se på organisasjoners nettsider
 • Finn eksempler på faktiske situasjoner
Negative sider er at det ofte er elever som har sterke, personlige meninger om den aktuelle konflikten.

Den store utfordringen ligger imidlertid i å finne god bruk av mer typiske underholdningsspill i undervisningssammenheng.

Dataspillets potensiale er stort, Civilization er et godt eksempel på et strategispill. Her kommer diplomati inn, det handles med ressurser og teknologi. Religion og styresett må velges.
Et annet eksempel er Railroad Tycon, Et tredje eksempel er Grand Theft Auto (kanskje ikke aktuellt i skolen), men spillet setter deg opp i mange komplekse situasjoner som blir avgjørende for spillets gang.

Ingen kommentarer: