tirsdag 17. mars 2009

Skoleeier og IKT i skolen

Å lykkes med IKT i skolen - spiller skoleeier noen rolle.

Kirsti Slettevold gir oss erfaringer fra Buskerud fylkeskommune, vi får også erfaringer fra Hønefoss videregående skole.

Fylkeskommunen har utarbeidet en 4 årig ikt-strategiplan, som både setter minimuskrav til lærere og skoler og til seg selv som skoleeier.

De kan vise til svært gode resultater, og jeg vil anbefale interessert å ta en titt på hva Buskerud gjør. Blant annet har de gode erfaringer med å bruke It's learnig til å lage aktive forum. De har blant annet Ikt forum, hvor en fra hver skole er representert, de har Itsl forum for Ttsl administratorer og superbrukere.

Ingen kommentarer: