onsdag 25. mars 2009

Spillmeldingen - Hva nå?


Bilde fra Age of Conan, kilde: Spillmagasinet

Innlegg v/Dag Asbjørnsen, Kultur- og kirkedepartementet.

For ganske få år siden ville det være utenkelig at spill skulle bli tatt så seriøst som det gjøres i dag. Spill er tatt inn i varmen og er en del av kulturpolitikken, se Spillemeldingen,

Norskutviklede spill er få, det samme er spill som oversettes til norsk. Det er slått fast at norske spill er viktig. Det må derfor satses på utvikling av spill. På linje med utvikling av andre norske kulturuttrykk.

Funcom er stor i norsk sammenheng, de har laget blant annet Age of Conan. Firmaet har stor suksess og er i dag børsnotert. Det er også en del små produsenter som er avhengig av kulturstøtte for spillprodusering.

Det skal utredes en innkjøps- og utlånsordning av spill i biblioteker. Det oppstår mange spørsmål, skal spillene kunne lånes med hjem? Hva da med copyrightregler? Hvilke typer spill skal bibliotekene ha? Hvordan skal rettighetshavere bli tilgodesett.

Dataspill i den kulturelle skolesekken, det kan søkes om penger gjennom den kulturelle skolesekken til prosejekter hvor spill inngår i skolen og skolebiblioteket.

Departementet ønsker innspill i debatten rundt dataspill.

Ingen kommentarer: