tirsdag 17. mars 2009

Vurdering - kompetansemålene


Kilde: New Horizons for learning

Vurdering: Planlegging, igangsetteing og oppfølging av kompetansemålene. ved Morten Fahlvik, Its learning.

Individuell læring, læring i nettverk , læring i gruppe. Samarbeid til tross for individuelle mål, elevene velger selv hvem de vil samarbeide med. Vurdering skal gjøres på tvers av ulike læreformer.

I vurdering må både prosess og resultat vurderes. Det må gis rom for å bruke ulike læremidler og ulike presentasjonsformer, digitale verktøy gir mange muligheter.

Ulike kombinasjoner av lyd, bilde, film, tekst, muntlighet etc. gir rom for bred vurdering.

Den totale individuelle vurdering er et resultat av hele prosessen, fra planlegging til gjennomføring og den endelige sluttvurderingen. En stor jobb!

Hvordan kan It's learning bidra her? Vi får se demo av:
-Skjemabaserte individuelle utviklingsplaner som er under utarbeidelse.
-En undervisningsplnlegger som også er under utarbeidelse.

Ingen kommentarer: