torsdag 16. april 2009

Nasjonal spilldag i bibliotekene, lørdag 14. november


Bildekilde: http://www.ilovelibraries.org/gaming/

Statens senter for arkiv, bibliotek og museum, ABM-utvikling ønsker å bidra til at dataspill i bibliotek får oppmerksomhet. Derfor arrangeres for første gang "Nasjonal spilldag" lørdag 14. november 2009.

ABM-utvikling sier blant annet at de ønsker å bidra til at dataspill får oppmerksomhet og blir et tilgjengelig og velkjent medium i landets bibliotek. Les mer her.

Nasjonal spilldag er inspirert av National Gaming day @ Your Library som gjennomføres i USA.

Her får vi en fin anledning til å markere at vi har dataspill i biblioteket vårt her på Bodin. En sosialdigital aften med spillturnering vil kanskje være en fin markering.

Ingen kommentarer: