torsdag 30. april 2009

Nasjonal sikkerhetsdag28. - 30- april er det nasjonale sikkerhetsdager. Fokus er på hvordan enkle tiltak kan begrense og forhindre tap av viktige data.

Fra Nordland fylkes intranettsider har jeg hentet følgende gode tips:
  • Beskytt deg mot virus
  • Oppdater operativsystem og programvare
  • Installer og oppdater brannmur
  • Ta sikkerhetskopi og test at det virker
  • Sikkerhetsarbeidet må forankres hos ledelsen
  • Vedta interne sikkerhetsregler
  • Kjenn din informasjon og sørg for å beskytte viktig informasjon
  • Gjennomfør risikovurdering
  • Gjennomfør opplæring og skap gode holdninger
  • Lag og øv på en beredskapsplan

Les mer på nettvett.no og sikkerhetsdagen.no

Ingen kommentarer: