onsdag 1. april 2009

Sosiale medier i skolen - Just do it!


Kilde: The Conversation Prism by Brian Solis and Jesse Thomas
(Klikk figur for stor versjon)

Har nå egentlig sosiale medier noe å gjøre i den videregående skole?

Bruk av sosiale medier brer stadig mer om seg. Mange statsledere ser nytten og leter nye veier for å ta disse nye mediene i bruk, to gode eksempeler er Barack Obama og 10 Downing Street. På sidene deres er det linker til hvor de er å finne på den sosiale web'en, blant annet Flickr, twitter, YouTube og Facebook etc. Her hjemme har blant annet Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell egen blogg og bruker twitter aktivt.

Hvorfor gjør de det? Det er mange grunner, de sosiale mediene representerer en stadig viktigere kanal for å nå ut til publikum, til folk flest. Her kan saker fremmes, det kan diskuteres og de kan motta nyttige innspill.

Vi har sett mange eksempler på stort engasjement på facebook, nettstedet er blitt brukt for å fremme folkegruppers saker. Engasjementet har gjennom timer med skriving, argumentering og lesing av andres ytringer vist seg å gi resultater. Et eksempel er grandiosa-saken, en annen sak som vokste seg stor var hijab-saken. Facebook er et medium som bør taes seriøst.

Det er opprettet en blogg om departementene og sosiale medier, i en artikkel i bloggen kan vi lese at ca. 1,4 millioner nordmenn over 18 år er på Facebook pr. 25. februar i år. De fleste elevene i videregående skole er under 18 år. Vi vet at mange elever i videregående skole bruker facebook, så det totale antall facebookbrukere er nok enda høyere.

Facebook er verdens mest traffikerte sosiale nettsted, folk over hele verden har omfavnet facebook. I tillegg har vi en rekke andre tjenester som brukes daglig av millioner av mennesker. Eksempler på slike tjenester er YouTube, flickr, blogging, twitter, nettby, delicious etc. (For flere eksempler se figuren øverst). Til sammen utgjør de sosiale mediene en stadig viktigere del av internett, og vi bruker mye tid på sosiale nettsteder. Det er er blitt en naturlig del av hverdagen for svært mange.

Likevel må vi ta inn over oss at det fremdeles ikke gjelder alle. Det vil alltid være en viss differanse i folks bruk av teknologi. Noen ønsker/kan rett og slett ikke ta teknologien i bruk. Noen har frykt for det ukjente, mens andre har en generell frykt for ny teknologi. Grupper i samfunnet blir dermed ikke med på bruken av de nye sosiale nettmediene.

Hvordan bør det så være i skolen, med lærere og elever? Er det her vi bør være restriktive og stenge for enkelte applikasjoner som facebook?

Bør det ikke heller være fri bruk? Slik at skolen kan teste og se etter muligheter for god bruk? Bør ikke skolen være på en arena hvor de unge føler det naturlig å være, på deres hjemmebane? På en hjemmebane hvor politikere, departementer og bedrifter er/er på full fart inn i?

Som en tankevekker vil jeg trekke fram en av de fem grunnleggende ferdigheter:
"Å kunne bruke digitale verktøy. - I vår stadig mer digitaliserte hverdag er det viktig å kunne bruke digitale verktøy dersom en skal kunne ta del i arbeids- og samfunnslivet. Digitale ferdigheter er også en forutsetning for et livslangt læringsperspektiv. I det pedagogiske arbeidet i skolen er det også viktig med bevisstgjøring omkring bruk av digitale verktøy. Det å kunne bruke digitale verktøy dreier seg både om å kunne velge, vurdere og bruke informasjon, og dette skal være en naturlig del av læringsarbeidet i alle fag."


Kanskje må vi stoppe opp og heller spørre; Vet vi, som jobber i videregående skole, egentlig nok om sosiale medier?

Fagbladet om strategisk kommunikasjon "Kommunikasjon" Nr 2/09 sier "Just do it", og viser til stort potensiale i de nye sosiale mediene for å bedre delaktighet, dialog og demokrati.

Nettdebatt = Samfunnsdebatt og Samfunnsdebatt = Nettdebatt, hevder Anders Brenna i Teknisk ukeblad. Han sier videre,
for noen er dette uforståelig, og for de er dette fremtiden. For andre er det opplagt, og for de er dette nåtiden. For noen er dette skremmende, og det er fordi de fortsatt lever i fortiden. De må våkne.

Jeg avslutter med en videosnutt fra Barack Obama's videopressekonferanse. I følge Det hvite hus var det 64.000 personer som fulgte med på møtet direkte på Internett. 92.000 mennesker sendte inn omkring 100.000 spørsmål, som publikum stemte på. Totalt 3,6 millioner stemmer ble notert. Nok et eksemple på bruk av sosiale medier.

Ingen kommentarer: