torsdag 14. mai 2009

ITU - Mentor og Monitor
ITU Monitor
I løpet av februar og mars 2009 har 3700 elever, 450 lærere og 350 skoleledere svart på spørsmål fra ITU Monitors undersøkelse. Undersøkelsen er en videreføring av undersøkelsene fra 2003, 2005 og 2007.

Itu Mentor
ITU Mentorer et nyttig verktøy for å ha oversikt over skolens digitale tistand og status til enhver tid. ITU Mentor er fornakret i kunnskapsløftet. Mentor er inspirert av Becta's "Self review framwork.."

Det framheves at IKT er et organisasjonsanliggende. Vi må ta steget fra ildsjel til institusjon.

Områder ITU tar hånd om
  • Ledelse og rammevilkår
  • Skolens ressurser
  • Kartlegging og planlegging
  • Digital kompetanse
  • Pedagogisk praksis
  • Organisasjon
Les mer her.

Hvordan bruke ITU Mentor, før man går i gang med Mentor er det lurt å tenke på følgende
  • Hvem skal lede arbeidet med ITU Mentor?
  • Hvem skal være med i prosessen?
  • Hvilket område starter man med?
Resultatene av undersøkelsene kan være med på at det blir klarer hvilke områder skolen bør satse på.

ITU Mentor er tatt i bruk av flere skoler, hva viser så reultaten fra undersøkelsene som er gjort. I gjennomsnitt ligger skolene rundt nivå 3. Ikke uventet kanskje, er det altså et stort forbedringspotensial for mange skoler.

Ingen kommentarer: