onsdag 13. mai 2009

NKUL-09


Se program her

NKUL-09 er i gang, det er 15. året at konferansen arrangeres. Over 800 deltakere er her i år.

Rektor ved NTNU Torbjørn Digernes onsker velkommen før Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell får ordet.

Kunnskapsministerens hovedbudskap handler omm digital dannelse.
Han sier at vi må utvide perspektivet fra å bare lære teknologisk verktøy til å tenke digital dannelse.

- Man må selvsagt kunne bruke verktøyene
- Barn har med seg kompetanse fra andre arenaer, om ikke skolen henger med her vil skolen virke lite aktuell.
- Nettet og sosiale medier har en egen kultur som er viktig at elever har med seg fra skolen. Her er det åpent og mulighet for deling. Potensialet er stort for å bli deltaker gjennom å få produsere og delta og dele og det er lett å spre budkapet sitt.

Digital dannelse, perspektivet er ikke bare å lære verktøy, det skal være hvilke samfunnsmessige muligheter og samfunnsmessig nytteverdi ved at elevene får benytte sosiale medier.

Viktige tiltak:
- Lærerkompetanse
- Tidlig innsats
- Skole for alle talenter

Skolen har et oppdrag i å lede ungdom til de postive sidene som for eksemple sosiale nettverk og delingsarenaer gir. I dag er mange undommer mer underholdningsmotakere fremfor å være aktive delingsaktører på internett.

Det sees på om det skal utarbeides en nasjonal prøve for digitale ferdigheter.

NRK skole er nå klart for å tas i bruk i skolen. Det er en utrolig base av lyd, film og annen data som nå er tilgjengelig på nettet. Det blir spennende å se mulighetene her.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Skolesidene til NRK ser ut til å være passordbelagte/abonnement. Finn ut mer om det mens du er der, please! Anne

Tommy Engen sa...

For å teste og se på NRK's skloesider kan følgende Brukernavn og passord brukes:

URL: www.nrk.no/skole
Brukernavn: skole
Passord: klipptest