mandag 20. juli 2009

Feide - 4 min informasjonsvideo fra Uninett ABC

Felles
Elektronisk
IDEntitet

Uninett ABC har laget en 4 minutters informasjonsfilm som gir en kort innføring i hva FEIDE er.Feide er nå innført på høgskoler/universiteter og videregående skoler. Nå står grunnskolene og kommunene for tur. På www.enkode.no finner du filmen over.

Ingen kommentarer: