mandag 24. august 2009

Fysisk aktivitet i en digital hverdag


Bilde: Bladstafett, fra aktivitetsbanken.

Utdanningsdirektoratet har nylig lansert en aktivitetsbank, hvor du finner 105 aktiviteter til inspirasjon og hjelp for å skape en mer aktiv skolehverdag. Her finner du veiledninger, beskrivelser og illustrerende bilder. Du finner også en veiledning for hvordan det kan innføres på din skole.

Det anbefales å være fysisk aktive minimum 60 minutter hver dag. Aktiviteten skal være så allsidig som mulig, og kan deles inn i kortere perioder i løpet av dagen.

Flere undersøkelser tyder på at barn som er fysisk aktive har bedre konsentrasjonsevne. Dette kan være med på å forklare positive sammenhenger mellom skoleprestasjoner og fysisk aktivitet.

Ingen kommentarer: