torsdag 20. august 2009

ITU Monitor 2009 - Skolens digitale tilstand


ITU Monitor 2009

I løpet av februar og mars 2009 har 3700 elever, 450 lærere og 350 skoleledere svart på spørsmål fra ITU Monitors undersøkelse. Undersøkelsen er en videreføring av undersøkelsene fra 2003, 2005 og 2007.

Forskningsresultatene fra Monitor 2009 viser at datakompetansen er for svak i norsk skole, særlig i grunnskolen.

-Kun to av ti elever i niende klasse bruker datamaskinen mer enn fire timer i uka.

I følge Vibeke Kløvstad, prosjektleder for ITU Monitor, er det flere grunner til å være bekymret:
-Elevene lærer mindre i fagene, og vi risikerer at en stor andel av elevene står uten basisferdigheter i digitale ferdigheter når de kommer på videregående. Disse elevene får en unødig tøff overgang til videregående, for der skal de bruke datamaskinen i oppgaveløsningen. Vi ser også mangelfull digital kompetanse bidrar til å forsterke sosiale skjevheter mellom dem som har og ikke har datamaskin hjemme.

ITU Monitor 2009 viser igjen at ensidig satsing på PC-dekning i skolen ikke er nok. Det er lærernes kompetanse og arbeidsmønster, samt usystematisk skoleledelse som er flaskehalsen i norsk grunnskole i dag.

Mens lærerne gjennomgående er blitt stadig bedre på å bruke datamaskinen i administrasjon og planlegging av undervisningen, gjenstår det mye før IKT er en integrert del av undervisningen i norsk grunnskole, viser ITUs studie.

Utviklingstakten innenfor IKT-området går raskt, og digitale ferdigheter forutsettes i informasjonssamfunnet. Den erkjennelsen ligger til grunn for både Kunnskapsløftet og læreplanene i Norge, som er blant de mest ambisiøse i verden: IKT skal brukes i alle fag på og på alle trinn. ITUs kartlegging viser at norsk grunnskole har en lang vei å gå før disse målene er realisert.

Les mer hos ITU.
Last ned rapporten i PDF her.
Se streaming fra Monitor 2009 lanseringen her.

Ingen kommentarer: