mandag 21. september 2009

Hvordan heve lærerens digitale kompetanse

Plenumsdiskusjon om kontroll i klasserommet.

Hvordan utøve kontroll, er det et pedagogsik eller teknisk spørsmål? Er overvåkning av skjerm, slukke nettverk ol. en løsning framfor oppdragende læring og tilnærming til mulighetene som finns på nettet.

Ulike syn kommer frem. Fra salen blir det sagt; "Skolen har brukt ti år for å komme opp på et godt teknisk nivå, skal vi bruke de neste ti år på å bygge ned/begrense de tekniske mulighetene?"

Så hvordan heve lærerens digitale kompetanse?
  • Start med det grunnleggende -start med LMS (It's learning, Fronter ol). Gjennom LMS oppnås struktur og kontroll. Tester, oppgaver og tidsbegrensninger,
  • Kople sammen med de digitale fagressursene (NDLA og andre fagressurser)
  • Ta steg for steg - forsk på andre nettressurser
  • Del kompetanse
  • Sett av tid til deling
  • Opprett kanaler for deling
  • Forankret i skolens ledelse
Hva er digital kompetanse?


Figur: Wikipedia
Kilde: Wikipedia

En case fra Hordaland v/June Breivik

Breivik er prosjektleder i Hordaland fylkeskommune, prosjektet skal fremme kompetanseheving og organisasjonsutvikling.

I Hordaland har de utviklet planer for å styrke lærenes digitale ferdigheter. De har skapt felles arenaer for skolene for kompetanseheving. På hver skole er det også opprettet stillinger som spesiellt skal jobbe med temaene, alt med gode erfaringer.

Ingen kommentarer: