mandag 21. september 2009

IKT og bruk av digitale verktøy i skolen

...Når klasserommene fylles med PC'er v/Kjell Atle Halvorsen, lærerutdanningen NTNU

(Se også June Breiviks blogg, hvor hun kommentere fra NDLA samlingen.)


De tre klasserommene:
 • Det tradisjonelle klasserommet - elever på rekke og rad, alle hører det samme samtidig. Kunnskap er en enhet som overføres fra en til flere samtidig. Kunnskap ligger i lærerens hode eller i læreboka. Dette er en svært vanlig situasjon i norge.
 • Det konstruktivistiske klasserommet. Læring er samhandling mellom lærer og elever. Kunnskap konstrueres i hodet på den som lærer vha av ulike påvirkninger utad.
 • Klasserommet som arbeidsfellesskap. Det er ikke en som kan alt og mange som ikke kan. Her er lærer en som som stiller spørsmål som medlærende. Tett samspill med elevene.
Hva slags læremidler trenger vi? Trenger vi spessielt tilpassede læremidler, digitale hjelpemidler?

En læringsplatform? En platform står igjen når vi går på toget. Blogg, Wiki, It's learning, NRK, Ning'er osv.

Tar vi hensyn til:
 • Kreativitet
 • Kommunikasjon
 • Samarbeid
Lærerundersøkelse fra Nord Trøndelag
 • 550 av 900 lærere på 11 skoler
 • Svarprosent: 60%
 • Elektronisk undersøkelse våren 2009
Bruk av digitale hjelpemidler i undervisningstiden
 • Over 60% (1:5, 20%)
 • 40-60 (1:4, 25%)
 • 10-40 (1:2, 50%)
 • sjelden eller aldri (2,1 %)
Helhetstenkning
 • Systematisk arbeid (1:2, 50%)
 • Felles pedagogisk plattform (2:5, 40%)
 • Kjent plan (1:4, 25%)
 • Verken/eller (1 av 3)
Støttekultur
 • Vi har god teknisk brukerstøtte (2/3)
 • Det finnes ressurspersoner jeg kan henvende meg til (2/3)
 • Får hjelp av kolleger til pedagogisk bruk av IKT (1/2)
Deling og kollegalæring
 • Deler erfaring (1/2)
 • Diskuterer hvordan bruke digitale hjelpemidler (1/2)
 • Samarbeider om å løse utfordringer 1/2
 • Lærer av hverandre 1/2
 • Setter av tid til erfaringsutveksling 1/5
Lederforankring
 • Ledelsen oppfordrer til å bruke digitale hjelpemidler 3/5
 • Ledelsen motiverer 1/4
 • Ledelsen har god forståelse 1/5
 • Ledelsen prioriterer integrering av digitale hjelpmidler 2/5
Kompetanse
 • Jeg har kunnskapen som skal til 1/2
 • Lærerne ved vår skole vet hvordan de skal bruke dh 1/4
 • Jeg er positiv til å bruke dh i undervisningen 3/4
 • Lærererne er positive til bruk av dh 2/5
Lærerens ferdigheter
 • Tekstbehandling +
 • Finne og vurdere ressurser på nett +
 • Bruk av blogg, wiki ets -
 • Lage sammensatte tekster -
 • Regneark -
Bruk av digitale hjlpemidler elever og lærere
 • LMS 93,5%
 • Standard programvare 93%
 • Oppslagsverk 80%
 • Digitale læringsressurser som er fritt tilgjengelig (eks NDLA) 72%
Helhetstenkning - Lærerkompetanse - Lederforankring - Støttende kultur - Kollegalæring

Skillelinjer
 • I liten grad forskjell mellom institusjoner
 • I betydelig grad mellom utdanningsprogram
 • I stor grad mellom individer
Tendenser
 • synes klasseromsledelsen er mer krevende 3/4
 • elevene bruker mer tid på ikkefaglige aktiviteter
 • elevenes digitale kompetanse er overvurdert i skolesammenheng
 • elevene har digital kompetanse som ikke blir brukt i skolesammenheng
 • elevene blir mer motivert 1/4
 • elevene blir IKKE mer motivert 1/3
 • mer variert undervisning 1/3
 • IKKE mer variert undervisning 1/4
 • utvikler kreativitet 1/3
 • utvikler Neppe kreativitet 1/4
 • letter å tilegene seg vanskelig stoff 1/3
 • ikke lettere å tilegne seg vansklig stoff 1/5
 • er nyttig kommunikasjonstrening 2/5
 • ikke nyttig i kommunikasjonstrening 1/5
Flest høyfrekvente brukere:
 • Medier og kommunikasjon
 • Service og samferdsel
 • Design og håndverk og Helse og sosial
Flest lavfrekvente brukere:
 • Elektro
 • Bygg og anlegg
 • Tipp
Mest nytte i fag
 • Norsk
 • Programfag
 • Samfunnsfag
 • Språkfag
 • Alle (28%)
 • Ingen (4%)
Mest nytte av IKT i programfag
 • Medier og kommunikasjon 67%
 • Helse og sosialfag 65%
 • Service og samferdsel 64%
 • Studiespessialiserende 39%
 • Gjennomsnitt for alle 43%
Gjennomgående positive holdninger til IKT i undervisningen blant elever, men ganske mange elever er bekymret for sine medelever. Ikke bekymret for seg selv.

Fordeler med datamaskin (elever)
 • Letter å skrive tekst
 • Få og levere oppgaver
 • Oppdatert fagstoff
 • Morsommerere, mer spennenede og mer motiverende
 • Mer orden på skoledagen
 • Ingen fordeler 5%
IKT i fritida elever
 • Alle surfer, spiller chater
 • 2/5 blogger skriver i wiki
 • 2/5 lager tekster som kombinerer lyd, bilde og skrift
Bruk av web 2.0 i forbindelse med skolearbeidet (elever)
 • chat 48,6
 • Blogg eller wiki 31,1
 • Diskusjonsforum 27,2
 • Spill 26,4
 • Nettsamfunn 36,6
 • YouTube, flikr el 46,9
Flytter elevene denne teknologien inn i skolearbeidet? Foregår det en stille revolusjon i skolen? Hvordan kan vi spille på denne bruken? Hvordan utnytte oss denne teknologien.

Konklusjon
 • Vi er ikke helt i mål..
30 - 40 - 30 - skolen
 • Ny teknoligi i tradisjonelle omgivelser
 • Lærerstyrt
 • Tavleundervisning
 • Læring som overføring

Ingen kommentarer: