mandag 21. september 2009

NDLA i en skolekontekst


Bilde: http://www.geekware.ca

Marita Aksnes, Randaberg videregående skole i Rogaland

Tønes Seminarblues:
(http://open.spotify.com/track/3BLtvr6mjEf72n2w5ugsTo)

Dataparty i Norsk
  • Film NDLA: Sakprosa + retorikk
  • Nettdebatter
  • Partienes nettsider
  • Sosiale medier
  • Læreboka
  • NDLA: Skriftlige tekster
Streng plan for når pc'en kan brukes. Plan for dette gås gjennom sammen med elevene slik at dette er klart underveis i undervisningen.

Lurt å stille seg bakerst i klasserommet, når dette passer seg, for å vise at pc-bruken kontrolleres.

Når det er klarert kan pc'en brukes til notater.

På NDLA finns det mange gode eforelesninger, Aksnes har blant annet brukt Formellt brev med hell.

Gir elevene oppgaver som krever forskning, for eksempel av blogger og sosiale nettverk. Resultatene skal så presenteres i klassen.

Bruk av PC gir stor metodefrihet og krever faglig struktur, læringsuttrykk, klasseledelse. It's learning er svært nyttig her. Her opprettes mapper for undervisning med struktur for undervisningen og frister for levering og vurdering. To uker frist viser seg å være for lang frist.

Korte frister er viktig for å opprettholde læringstrykket og struktur.

Ha kontroll for når pc'en kan brukes. Læreren må ha kontroll!

Aksnes bruker hyppig LMS og retteverktøyet Markin. Markin ser ut til å være et meget nyttig verktøy for retting og tilbakemelding til eleven.

Hun legger pekere i LMS til aktuelle nettsider (NDLA) for å unngå tidsbruk til leting for elevene.

Ingen kommentarer: