mandag 21. september 2009

NDLA Landssamling i Bergen 2009


Hva er best for læring v/Øyvind Høines

Dette er 4. landssamling for NDLA. NDLA har gått fra å være et prosjekt til å bli et interkommunalt samarbeid.

Nasjonal digital læringsarena har i dag 17 fag og rundt 80 medarbeidere i organisasjonen. Mange bruker NDLA, det er opp mot 6000 brukere per dag. Mandag og fredager er det hyppigst brukt, naturlig nok er det lite besøk i helgene. Tallene viser at bruken er omtrent fordoblet fra i fjor.

Det er store forskjeller fra fylke til fylke i hvor stor grad NDLA blir brukt. Nord-Trøndelag og Nordland topper statistikken over bruk.

Funn og spørsmål fra statistikken:
  • De gamle brukerne er med også i år.
  • Markant økning i de "gamle" fagene.
  • Svakt opptak på de nye fagene!
  • Ser ut til at økningen har flatet ut for dette halvåret?
Deling; målet er at NDLA også skal være en delingsarena, har ikke kommet helt i mål her.

Ingen kommentarer: