tirsdag 22. september 2009

Vurderingsrutiner i en digital skolevirkelighet


Gode vurderingsrutiner i en digital skolevirkelighet v/Andreas Lund, UIO

Ikt endrer kunnskapsbegrepet
-møte det med mottiltak
-eller re-definere foholdet oppgave-aktivitet-vurdering




Hva er gyldig kunnskap?
-endrer seg over tid

Digitale teknologier
I am connected, therfor I am

Elever har god instrumentell mestring, men de klarer ikke like godt å lage mening av dette. Derfor er læreren minst like viktige nå, som før.

Ulike strategier;
 • Ephorus (og andre plagieringsverktøy)
 • Undersøke fenomenet -potensial for læring
Klipp og lim (Rasmussen, 2006)
 • En strategi for å håndtere kompleksitet
 • En vei inn mot utvikling av mer avansert fortolking og egen kunnskapsbygging
 • Gjennbruk, improvisering - kreativ inngang til kunnskapsbygging
Nye oppgavetyper
 • Hypotesetesting - sammenlign og forklar, undersøk hypotesen, eleven lager oppgaver for hverandre
 • Ulike forklaringsmodeller
 • Ulike representasjonsformer (tekst, tall, grafikk)
 • Flerspåråklighet
 • Oppgavekonstruksjon som elevoppgave
Eksempel
 • google Ibsen og lage en kommentert nettcollage
 • google ibsen og lage en rangert liste over 10 nettsteder
 • søke ord på ibsen
 • ..
Eksempel
 • Viten.no
Eksempel, ny kunnskap

Verktøy
-LMS - google - caplex - word -Powerpoint - rekvisitter -posters
 • Fenomen i perifien av gitt kunnskap
 • Ulike forklaringsmodeller
 • Ulike fremstillingsformer (Poster + Powerpoint + Dramatisering)
 • Delt objekt
Eksempel, Wiki og Tweaks, gyldig kunnskap med potensiale
 • Alle kan delta, endre og slette
 • Umiddelbart tilgjengelig på nettet
 • Struktur ikk gitt LMS bygges innenfra
 • Gjenseidighet, tillit, intersubjektivitet
Legge til eksterne lenker, røde lenker er åpne for (de andre) å skrive inn informasjon i.
-Oppgaveeksempel: Bygg en engelsk by i Wiki "Funky town"
-Kommentarer og diskusjoner føres og kan være med på å endre wikiens innhold.

Nye typer oppgaver:
 • Narrativer
 • Scenarier
 • Alternativer
 • Hypoteser
 • Årsaker
 • Korrelasjoner
 • Forbindelser
 • Synteser
 • Metaoppgaver
Spillkultur
Løsning av svært komplekse problemer og strategitenkning

Det gamle aktivitetssystemet
Charles Dickens: Hard times (1854)
"Teach these boys and girls nothing but facts, facts alone are wanted in life"



Anbefalt litteratur
Hildgunn Otnes; Å være digital i alle fag

Trond Eiliv Hauge, Andreas Lund og Jon Magne Vestad; Undervisning i endring

Ingen kommentarer: