mandag 2. november 2009

Digital kompetanse


Det digitale kompetansehjulet -faktorer for digital kompetanse i skolen
Kilde: ITU Digital skole hver dag

Definisjon digital kompetanse:

Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, krativitet og holdninger alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet.

Digital kompetanse er en av de fem grunnleggende ferdigheter, og er i ferd med å bli innarbeidet på linje med de andre grunnleggende ferdighetene.

De fire andre grunnleggende ferdighetene er å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese og regne. Disse ferdighetene representerer de mer tradisjonelle ferdighetene, like viktig i dag som tidligere.

Samfunnet er i forandring og i dag lever vi i et informasjonssamfunn hvor teknologi stadig brer om seg og møter oss på nye arenaer. Skolen spiller derfor en svært viktig rolle for å legge til rette for at alle elever og lærlinger skal bli digitalt kompetente
.

.

Ingen kommentarer: