mandag 2. november 2009

Stopp datalagringsdirektivetI dag tirsdag 3.november 2009 vil Stopp Datalagringsdirektivet bli stiftet. Stopp Datalagringsdirektivet er en tverrpolitisk uavhengig kampanjeorganisasjon som skal arbeide for å spre informasjon om datalagringsdirektivets negative konsekvenser for personvernet, og hindre at direktivet blir tatt inn i norsk lov. Les mer om organisasjonen her.

Det er stor tverrpolitisk engasjement om saken og blant andre Bård Vegar Solhjell har engasjert seg i saken og kommenterer den i bloggen sin.

En trussel mot personvernet! -Hvorfor skal det masselagres opplysninger om lovlydige innbyggeres kommunikasjon? Er det i tilfelle de gjør noe kriminelt i fremtiden? Det er å snu opp ned på rettsprinsippet om at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Allerede i dag kan politiet fryse kommunikasjonsdata for mistenkte kriminelle.

Du kan lese mer om bakgrunnen for organisasjonen på initiativtakernes blogger og nettsider:

Lars-Henrik Paarup Michelsen

Knut Johannessen

Per Aage Pleym Christensen (liberaleren.no)

Carl Christian Grøndahl

Hallstein Bjercke (nestleder Civita)

Ingen kommentarer: