tirsdag 13. april 2010

LMS og Web 2.0

It's learning brukerkonferanse Elisa Bjersand, Torill Thune ,Bjørn Olav Lea

Se Wiki om deres arbeid i å kartlegge bruken av LMS og Web 20

Utelukker LMS og web 20 hverandre eller er det slik at de utfyller hverandre?

LMS
 • mangel på inovasjon
 • innholdfokus
 • middelmådig
 • lærerfokus
 • osv
LMS+Web 20
 • Metode:
  Bruk av wiki for samskriving og fag i Itsl for å legge ut underveis, fysiske møter og www.meeting.no.
  Spørreundersøkelse, dybdeintervju og diskusjonsforum
  3 spørreundersøkelser:
  pedagogisk ansatte,
  elever i rogaland fylke,
  superbrukere fra 11 fylker. Totalt et godt utvalg av brukere.
 • Resultater:
  Meldinger brukes i stor grad
  Oppslagstavle brukes i stor grad
  Oppgaver (innleveringsoppgaver) i relativt stor grad
  Tester brukes i noen grad, ikke så mye som oppgaver
  Diskusjoner brukes i svært liten grad
  Lyd/video opptaker brukes i svært liten grad
  Undersøkelse brukes i noen grad

  Lms brukes av veldig mange men mest til oganisering og informasjon og ikke så mye til aktiviserign av undervisningen.

  Blogg, Wiki, google docs, youtube, facebook og twitter brukes i liten grad av lærere, mens superbrukere buker dette i stor grad. Elever bruker disse verktøyene i stor grad, og i mye større grad enn lærere.

  Nesten 70% av elevene har brukt wiki, mens 32% av lærerene har brukt wiki. Så totalt viser det seg at elevene sitter på kompetanse i web 20 som ikke gjøres nytte av i undervisning.

  Det går mye på det å eksponere det elevene har produsert og det å være en skole av i dag.

 • Adapsjon:
  (www.dipity.com/torillevy/ikt-rfk-mm)


 • Hovedfunn:
  lmsweb20.wikispaces.com
  Lærere i RFK bruker LMS aktivit
  Bærer preg av organisering og adm enn pedagogisk bruk
  Lærere bruker Web 20 i liten grad
  Elever bruker Web 20 mer både privat og i skolesammenheng, de bruker foreks google docs og wiki i større grad, i blan annet samskriving
  Superbrukere er aktiv brukere av både LMS og Web 20


 • Konklusjon:
  Lærerer aktive brukere av LMS, men utnyttes lite i pedagogisk sammenheng
  Lærere ikke på banen når det gjelder web 20
  LMS og Web 20 har sin berettiglese i skolen

  Det avgjørende er uansett den enkelte brukersin evne til å ta i bruk de ulike verktøyene og gjøre god nytte av disse i pedagogisk sammenheng.

  LMS + Web 20 = SANT

 • Veien videre:

Ingen kommentarer: