onsdag 14. april 2010

Læringsstiler – kartlegging og bruk av metodikken v/ Håvard Tjora

It's learning brukerkonferanse, Læringsstiler – kartlegging og bruk av metodikken v/ Håvard Tjora fra TV serien Blanke arkJeg har tatt med litt av det Håvard Tjora har å si, underveis blir jeg bare sittende og lytte til et engasjerende foredrag.

8 elever i 9. klasse skal ta igjen klassesnittet innen brøk, gramatikk, sjanger og lesning på 6 uker.

Elevene vekslet mellom å være i sin ordinære klasse og å være på leir sammen med Tjora.

Det ble vektlagt å bevisstgjøre elevens rolle gjennom
 • Logg
 • Trivselskontrakt og
 • Samtaler
Fokus på hver enkelt elev og elevens intelligenser
 • Hva skal læres
 • I dag har jeg lært..
 • Hvor mye lekser har du gjort i dag
 • Hvor mye har du lest i dag
 • Hva har du spist i dag (næring)
 • Hvor my har du trent i dag
 • Eleven kartlegger seg selv
 • Når la du deg til å sove (søvn)
 • Fokus og konsentrasjon
 • Kartlegging av alle dagens fysiske bevegelser (hvor mange minutters bevegelse per dag)
Sette konkrete mål for eleven rundt næring, trening, søvn og skolearbeid
 • Bruke trivselskontrakt for hva eleven kan gjøre for at skolehverdagen skal være bra for seg selv og de andre


Les mer på fargestifter.net.

Ingen kommentarer: