tirsdag 13. april 2010

Vurdering og egenvurdering

It's learning brukerkonferanse, Elisa Bjersand, Anne Bjørnestad, elev, elev

Egenvurdering i matematikk

Hvorfor egenvurdering?
 • Eleven jobber med prøven også etter prøven
Hvordan
 • Retter prøvene
 • oppretter mappe på itsl
 • med løsningsforslag, egenvurderingsskjema, oppgave
 • Eleve får tilbake prøven og skjema
 • Lærer leser gj skjema og setter endelig karakter basert på egen vurderign og elevns vurd
 • karakter og kommentar føres og prøvene deles ut
Skjema
NR | Prøve | Dine (egne poeng) | Kommentar
1a 2 ..... .................
... ....
Sum 13

Retter alltid prøve på forhånd og setter elevens tall inn i eget skjema for å sammenligne vurderingene. Og får en sikring av vurderingen som er gjort.

Elevkommentarene har vist jeg veldig nyttige, i starten var det lite kommentarer. Etterhvert har elevene bruk kommentarene flittig og reflektert over egne prestasjoner.

Erfaringer med egenvuderig
 • er iflg fagplanen
 • Elevene arbeider videre med prøven sin når de får den tilbake
 • De må finne ut hva de har gjort feil, og vurdere alvorlighetsgraden av feilen
 • De må vurdere egen prestasjon
 • Jeg får muligheten til å kommentere elevens besvarelser mens de arbeider med den
 • Vanskelig til å begynemed, lettere etthvert og nyttig for eleve og lærer
 • Elevene er flinke til å vurdere egen innsats
 • om det er uoverenstemmelser mellom lærer og elev, bestemmer lærers vurdering
 • elevene er ofte veldig strengere med seg selv, jentene i størst grad
Elevens erfaringer (elever snakker)
 • først skeptisk, "hva er dette", vanskelig å vurdere seg selv til å begynne med
 • etterhvert trives de godt med det
 • syens det er fint å jobbe i etterkant med prøven
 • nå gjennomgås svarene og problemene belyses
 • fint å sammenligne med løsningsforslag
 • gint å kunne påvirke egen karakter
 • har skjønt at deres egenvurdering kan ha positiv effekt
Vurdering og egenvurdering med It's learning Norsk og engelsk

§3-12 Eleven.. skal delta aktivt i vurdering..

 • Tydelig mål og kriterier
 • Eierskap til vurderingkriterier og mål
 • Se vurdering som en del av undervisningen
I Itsl
 • Planlegger
 • læreplanmå
 • oppgaver og undersøkelser
 • egne vurderingsskalaer
 • ..
 • ..
 • Innvolvere elever i å lage kriterier
Rubrikkvurdering
 • kriteribasert verktøy
 • støtter opp under arbeidet
 • gir tilbakemelding på hvordan eleven kan forbedre seg
Bruker Markin - et program som peker ut feil i elevens tekst og generer en tabell.

Bra nivå på refleksjon
stort sett bra sammenheng mellom lærers og elevs vurdering

Ingen kommentarer: