torsdag 6. mai 2010

Kart i skolenNKUL 2010 Terje Kristensen, Kart i skolen

Kart i skolen er en portal i samarbeid med Naturfagsenteret UiO, Statens kartverk og Miljølære ved UiB.

På kart i skolen finner du blant annet:
 • kartklient
 • Undervisningsopplegg
 • Åpent forum
 • Vitenprogammet og utslippsmodell
 • Barnetråkk
 • Temakart
 • Svalbard med ordentlig kart
 • Sjøkart
 • Flyfoto
 • Tilpasset området du er i
 • Eleven kan registrere egne data
 • Bilder
 • Lyder (dialekter)
 • Quiz
Framtida
 • Skriveverktø med bilder, lyd og kartintegrasjon
 • Bedre opplasting av data (et bilde per opplasting i dag)
 • Feide
 • Bedre søk
 • Flere undervisningsoppplegg
 • Flere fagartikler
 • Bedre metadatainfo
 • Tidsserier
 • Samarbeid med NRK skole om å geotagge klipparkivet
Viten.no er kart i skolen integrert i læringsressurser.
 • Oppgaver basert på kartdata fra kart i skolen er lagt ut
 • målinger
 • simuleringer
 • krever at eleven setter på ulike kartlag som petroleum, sjøfugl, fiskebestander, ulike kyststriper osv
Historiske kart, Statens kartverk -med kikkert og målebord

Ingen kommentarer: