onsdag 5. mai 2010

NKUL 2010 - Det digitale klasserom. Deling og deltakelse, samarbeid og sosialisering
Der er NKUL 2010 i gang, konferansen arrangeres for 16. gang. I år med rundt 850 deltakere.

Etter et kunstnerisk innslag ønsker rektor Torbjørn Digernes, NTNU oss velkommen.
Fokus i år legges spesiellt på sosiale medier og samhandling gjennom teknologi.

Øystein Johannessen er standin for Kristin Halvorsen som er syk.
Det digitale klasserom. Deling og deltakelse, samarbeid og sosialisering

Digitale leirbål=sosiale nettverk

Johannessen beskriver sosiale nettverk som digitale leirbål, hvor tradisjonell kommunikasjon benyttes på en ny måte. Man må lære seg å beherske samtalens regler - god dømmekraft er viktig.

Skolen skal bidra til at elevene skal klare å ta gode avgjørelser.
Avstanden mellom elevenes verden og skolen må minskes. Skolen må være relevant!

Skolen har et ansvar for å utvikle det digitale medborgerskapet. Ungdomstrinnet er en spesiell utfordring. Sammenligner vi de ulike trinn og faktorer som trivsel og motivasjon framstår ungdomstrinnet som en bølgedal som vi ikke har råd til. Kunnskapsdepartementet ønsker dialog rundt dette - også elevene må komme til orde.

ITU Monitor viser at de som allerede er digitalt kompetente prøver og feiler på egenhånd, mens de som ikke føler seg trygge på bruk av digitale verktøy har god nytte av små kurs. Ta med delingskulturen fra nettet inn på lærerværelset. Lærere lærer av hverandre. Delingskultur er viktig..

Ingen kommentarer: