torsdag 23. mai 2013

Flickr - Fantastiske Flickr


Nytt design, nye verktøy og aller viktigst - du får nå en terabyte lagringsplass - Gratis!Nå har Flickr fått en komplett makeover,  med  oppdatert tilbud og nytt utseende som de mange brukere (et titalls millioner) kan glede seg over.

Jeg anbefaler deg å ta en titt på nye Filckr. Et nettsted for å lagre og vise fram dine bilder.


torsdag 15. november 2012

DelRett

Filosofiprofessor Røthgersen sladder seg selv


Leif Røthgersen, professor ved universitetet, vil helst være anonym. Eller ikke.
Vi gjør oppmerksom på at Leif ikke alltid får dette med opphavsretten helt til.
For korrekt og mer utfyllende veiledning, sjekk www.delrett.no

DelRett er en veiledningstjenste om opphavsrett og undervising. Formålet med siden er å bidra til at spørsmål om opphavsrett ikke hindrer utvikling, bruk og deling av digitale læringsressurser.

tirsdag 8. november 2011

Utdanning.noUtdanning.no er en nasjonal nettportal for utdanning, karriere og læring, og eies av Kunnskapsdepartementet i sammarbeid med Senter for IKT i utdanningen.

Utdanning.no er utdannings- og karriereveiledning på nett, og kan være et nyttig supplement til eksisterende rådgivningstjeneste i Norge.

torsdag 23. juni 2011

Solheim om "Livet med to skjermer"

Ved å følge lenken nedenfor bildet kan du se NRKbeta`s Eirik Solheim snakke om livet med to skjermer under Nordiske mediedager i Bergen.
I løpet av foredraget ser han på hvilken roller tjenester som blant annet Twitter, Get glue, Miso og intelligent TV har for vår nye måte "se" TV.


Lenke til foredaget: TOSKJERMLIVET av Eirik Solheim

torsdag 5. mai 2011

iPad og nettbrett - den nye skoleboka?


Presentasjon av Eplehuset om bruk av iPad i undervisningen

Apps
 • Minde Note
 • WikiPanion
 • QuickOffice
 • DropBox
 • Instanpaper
 • iBooks
Erfaringer
 • portabilitet
 • lesing foregår på iPad
  • "kutter ut boka helt"
 • bedre tilgang til lærestoff
 • skriving vanskelig i starten
  • notatskriving så som så
 • tankekart
  • "Så oversiktelig. Så sånn sett så har jeg på en måte mer motivasjon til å noterer da." - elev
 • Mindre "multitasking"
  • tungvindt å bytte mellom apps. Fordeler/ulemper 
 • Opplæring og "hvordan"
De fleste synes lesingen går greit - men det kan være litt "vanskelig" siden det er pdf (f. eks.at siden i pdf``en ikke stemmer med boken...)

Lærere
 • positive og engasjerte lærere viktig
 • engasjerte elever
 • samhold og hjelp. Deling av opplevelser
 • mindre skille elev/lærer (kontroll)
 • brukssituasjoner forvirring
 • presentasjonsutfordringer (flash, "plug and play" med prosjektorer...)
 • finner nye måter å engasjere studenter
  • Mind note, ReelDirector, InstaPaper, i praksisfeltet
  • mer forberedte elever
 • opplæring og bruksområder
  • skole i USA(New York) bruker 6 mnd til opplæring
 • innarbeide i hverdagen
"Det er så mange apps der ute, jeg vet ikke hva jeg skal søke etter for å finne hva jeg lete etter" - lærer i prosjektet

Motivasjon og læring
 • praktisk"motivasjon gir engasjement - og engasjement gir læring"
 • oppfattes som "læringsverktøy"
  • "Lettere enn å sette seg ned med den enn PC"
 • nærmere lærerne
 • iPad tilbyr alternativer
  • flere måter å presentere informasjon...
  • flere måter å uttrykke seg...
  •  
 • alt- i- ett enhet - men
Men kunne de ikke bruke bærbar PC?
To veldig forskellige ting...
 • mikromobilitet
  • fysisk skille
  • agile space - batteri,always-on
 • ikke erstattter av PC - fortsatt skrive på PC
 • vanskeligere å holde på med flere ting samtidig
 • hver app gjør iPad til et nyttig verktøy
 • ikke-teknologi og ikke-kreative mennesker kan plusselig finne nye måter å uttrykke seg på
 • men det tar tid!
Visjon
 • ebøker
 • flere måter å lære på
  • elever ønsker mer variert innhold
 • må ikke være iPad
 • erstatter? God undervisning er fortsatt god udervisning
 • fildeling på en mer intuitiv måte
  • mindre behov for spesielle "læringsverktøy" - En apps løser jobbe


Fra Pbok til Ebok i skolen
Lesebrett og e-bøker i undervisningen 
er prøvd ut i to år ved Horten vgs i en klasse på studie spesialisering. Kjetil Idås presenterer erfaringer med testing av teknologiaksept, e-bøker, praktisk implementering i klasserommet, logistikk, økonomi og endringer i leseinteresse. 
"Det handler om å putte ny teknologi inn i skolestua" - Kjetil Idås, Horten vgs

Ebokprosjektet varte i to år (2007-09). Det ble i denne perioden testet ut:
 • lesebrett
 • digitalt blekkteknologi
 • lesebrett i format A4 og A5
Prosjektets hovedfokusområder:
 • logistikk
 • økonomi
 • økt leseinteresse
 • teknologiaksept
 •  + mange tanker om læremidlet

Effektiv bok-logistikk
Kan bøkene komme etter en spørring i det skoleadministrative systemet - som forteller hvilke fag/bøker den enkelte elev skal ha? Svaret er JA!
Kjetil Idås påstår at det på Horten vgs koster 3-400 000 koner i året å administrere lærebokordningen. Han stiller også spørsmål ved behovet for bibliotekene når vi får digitale bøker, og kan søke etter all mulig informasjon på nett.

Økonomi
Vi må forvente at det blir billigere med kjøp av lisenser til ebøker.
Fra stykkpris til lisenser?

Økt leseinteresse?
økt tilgang = økt leseinteresse?

Teknologiaksept
Prosjektet har vist følgende:

 1. 100% teknologiaksept
 2. hastighet kritisk
 3. navigasjon kritisk
 4. soliditet er kritisk - her er det noe å gå på....
 5. rolle ift PC - viktig
 6. elevfokus:
  1. praktisk
  2. lett å bære
  3. alltid bøker
Kjetil Idås tror overgangen til e-bøker kommer til å gå fort.

NDLA med 37 fag og nytt design

Øivind Høynes presenterer ndla i egen sesjon på NKUL11 i dag.
"Kongstanken" for ndla er:

 • Gode, åpne digitale læremidler! 
 • Elever og lærere i aktivt og deltagende læringsarbeid.
Et læremiddel som er:
 • redaksjonelt kvalitetssikret
 • oppdatert
 • tilgjengelig, gratis, til fri bruk
 • fleksibelt
 • ressurser, - ikke metode
 • mange bidragsytere, produsenter, stemmer
 • overflod
 • valg og tilpasning
Et læremiddel som BLIR... og Blir
 • kommentere og "like"
 • dele og bidra
 • brukeren som bidragsyter
 • valg og tilpasning
 • mangfold!
Folket sine læremidler - tilgjengelig for alle!

I dag er det ca 340 fag i norske læreplaner - på ndla er det nå 37 fag.

NYTT DESIGN!
Høynes presenterer det nye designet som vil være i bruk fra høsten.
Selv om ndla fikk nytt design til skoleåret 2010-11 har de nå på bakgrunn av tilbakemelding fra brukerne valgt å igjen endre design. Dette selv om det har vært en vekst på hele 108% det siste året.


Med det nye designet håper ndla at det skal bli enklere å  holde tråden i hvor du er, slik at man ikke "går seg bort".

Arena
ndla-arena inneholder verktøy for deling, samskriving og personlig merking av nettsider.

 • Samskrive - samskrive.ndla.no
  Et fantastisk stimulerende verktøy for samarbeid i samme dokument. 
 • Deling - deling.ndla.no
  Gir mulighet for å dele ressurser med andre (film, presentasjoner, dokumenter, lenket etc.)
 • Personlig merking av nettsider - annotate.ndla.no
  Gir mulighet for å "notere" i teksten og "gule ut" viktige avsnitt
Flere tjenester vil komme på arena!

NKUL11


NKUL11 er nå godt i gang. For 17. gang holdes denne konferansen om bruk av IKT i utdanning og læring. Konferansen skryter av at de er landets største og viktigste innen dette fagområde, noe som er vanskelig å si seg uenig i.

Her er noen lenker hvis du vil følge det som skjer på konferansen:
torsdag 24. februar 2011

PIM - Svensk IT-ressurs for skoleverketPIM er en ressurs på internett for å høyne kompetansen i bruk av IKT i Svensk skole. Ressursen kan helt sikkert være nyttig i Norsk skole også.

På PIM finner vi ti konkrete veiledninger med praktiske eksempler. Veiledningene kan brukes både for Windows og Mac. Det er stort sett fri programvare som benyttes.

Veiledningene tar for seg følgende:
Programvare som brukes er:

onsdag 19. januar 2011

Dataspill i skolen (dataspilliskolen.no)Dataspill i skolen er et nettstedet for lærere som er interessert i å forstå dataspill som pedagogisk redskap og bruke det i skolen.

Dataspill finnes i alle mulige sjangere, fra enkle småbarnsspill til avanserte interaktive 3D online webbaserte spill, hvor strategi og handling har konsekvenser for resten av spillet ditt. Dataspill engasjerer.

Dataspill i skolen sier selv: "Dataspill i skolen inneholder all nødvendig informasjon som trengs for å forstå fordelene dataspill har i undervisningen, og hvordan de kan brukes som undervisningsressurs og til å motivere elevene. Lærere som har lest denne håndboken vil kunne ta informerte valg om hvilke spill de kan bruke i klasserommet, og hvordan de skal brukes. De vil dermed kunne dra nytte av alle fordelene dataspill kan tilby.

Siden kan også være til stor nytte for foreldre og foresatte som ønsker et større innblikk idataspill fra et pedagogisk perspektiv, og lære mer om dataspill."

torsdag 30. september 2010

DelRett - Opphavsrett og undervisning


Bilde: DelRett

Undervsining foregår i dag i stor grad ved hjelp av digitale læremidler. Både lærere og elever kommer ofte opp i situasjoner hvor spørsmålet om opphavsrett rundt deling av tekst, bilder, lyd og film er uklart.

Det er ikke enkelt å vite om vi deler rett til en hver tid, og det er ikke alltid like enkelt å veilede elevene om hvordan opphavretten til de ulike mediene er.

For å bistå skolenorge har Norgesuniversitetet opprettet DelRett. En veiledningstjenste om opphavsrett og undervising. Formålet med siden er å bidra til at spørsmål om opphavsrett ikke hindrer utvikling, bruk og deling av digitale læringsressurser.Her finner vi svar på det meste rundt opphavrett og undervisning. Du kan i tillegg stille ditt konkrete spørsmål og få svar fra et kompetent fagmiljø.

Jeg ser på DelRett som en god ressurs for både oss som jobber i skolen og for elevene.

DelRett har også opprettet en oversikt over frie digitale læringsressurser, som de oppfordrer oss brukere å være med på å oppdatere framover.

Frie digitale læringsressurser:

Ressurser for grunnopplæringen

 • NDLA – gratis og fritt tilgjengelige læringsressurser i mange fag - for videregående opplæring, lisensiert under Creative Commons
 • Viten.no – gratis læringsressurser innen naturfaglige emner, for ungdomstrinnet og videregående skole, lisensiert under Creative Commons.
 • Matematikk.org – læringsressurser innen matematikk, for 1.-13. trinn

Generelle ressurser – for alle

 • DelogBruk – et community og delingsarena for for lærere, pedagoger og andre med interesse for sosial web, IKT og skole. ressurser etc
 • Open Educational Resources (OER) – åpne ressurser, verktøy, communities etc.
 • Wikimedia Commons - et mediearkiv med læringsressurser som bilder, film etc.
 • Kunnskapsressurser fra UiO – ordbøker, musikksamlinger og andre læringsressurser, for både høyere utdanning og grunnopplæringen
 • Bokhylla.no Nasjonalbibliotekets digitale samling av bøker utgitt i Norge på 1690-, 1790-, 1890- og 1990-tallet, tilgjengelig i fulltekst. Tjenesten er gratis, og bøker som ikke er rettighetsbelagte kan fritt lastes ned til din egen PC.
 • KUB Kunsthistorisk billeddatabase (forutsetter Feide-pålogging)
 • Jamendo - gratis musikk lisensiert under Creative Commons
 • Soundclick - nettverk for musikkdeling
 • The freesound project – gratis tilgang til alle mulige typer lyder, lisensiert under Creative Commons
 • FreePhotoBank – over 6.000 fotografier lisensiert under Creative Commons
 • Flickr.com – bilder og videoer fra nettbrukere over hele verden, gjerne lisensiert under en Creative Commons-lisens som tillater gjenbruk i ikke-kommersielle sammenhenger og så lenge fotografen blir kredittert. Mange er ”some rights reserved”, f eks at det kun er lov fritt å gjenbruke bildet slik det er – ikke endre på det.
 • Commons – en tjeneste under Flickr med fritt anvendelige bilder, som enten er falt i det fri (utløpt copyright) eller som institusjoner har frasagt seg copyright-rettighetene til. Mange historiske fotos fra offentlige museer og samlinger.
 • Burningwell – samling av public domain-fotografier donert av fotografer fra hele verden, er gratis og kan brukes fritt
 • Blip.tv – et nettverk for deling av video, både copyright- og creative commons-lisensiert.
 • Norsk folkemusikksamling - lydeksempler
 • NRKbeta - tips om gratis musikk til produksjonene dine

Søkemotorer og communities

 • Youtube Edu – her kan du søke blant et stort antall læringsressurser, blant annet foredrag fra mange amerikanske universiteter.
 • Itunes u – Apples distribusjonsløsning for digitale læringsressurser
 • Open Educational Resources (OER) – samlinger og communities for åpne ressurser og læringsverktøy.
 • Open courseware consortium – søk i drøyt 3000 åpne læringsressurser og kurs, på 7 språk og fra 40 universiteter verden rundt
 • CC Search – en engelsk søkemotor som hjelper deg å finne verk som bruker Creative Commons-lisenser.
Oversikten kan sees i sin helhet på DelRett.

onsdag 25. august 2010

difi - Veileder i sosiale medierHar nå egentlig sosiale medier noe å gjøre i det offentlig rom?

Sosiale medier brer stadig mer om seg og svært mange bruker sosiale nettsteder daglig. Tall fra Halogens "Norske registrerte brukere i sosiale medier" juni 2010 viser at:
 • Facebook har 2.568.460 norske medlemmer
 • Nettby har 772.080 norske medlemmer
 • Biip.no har 439.780 norske medlemmer
 • Origo har 159.420 norske medlemmer
 • Twitter har 128.550 norske medlemmer
Det er likevel ikke alle som har tatt i bruk sosiale medier. For mange er denne kommunikasjons- og samarbeidsarenaen ukjent og det er et stort behov for veiledning og kunnskap.

difi - Direktoratet for forvaltning og IKT ønsker å møte kunnskapsbehovet og har skrevet en veileder som skal inspirere, gi kunnskap og veilede offentlig forvaltning når de skal ta i bruk sosiale medier. - Vi anbefaler offentlige virksomheter å ta i bruk sosiale medier

Veilederen retter seg spesielt mot ledere og mellomledere som trenger kunnskap om hva sosiale medier er, og hvordan virksomheten kan ha nytte av disse verktøyene. En annen målgruppe er medarbeiderne som jobber direkte med å innhente, forvalte eller formidle kunnskap. For dem representerer sosiale medier et nytt arbeidsverktøy som åpner for en større faglig radius og et videre faglig nettverk. Vi henvender oss også til virksomhetenes kommunikasjonsavdelinger.

Personlig synes jeg at dette er et veldig bra tiltak fra difi's side. Veilederen kan komme mange til nytte. Via lenkene under kan veilederen leses i sin helhet. Fram til 23. september kan det også gis tilbakemeldingeer via kommentarfelt.

Veileder i sosiale medier for forvaltningen

 1. Hva er sosiale medier?
 2. Ta stilling til sosiale medier
 3. Ta i bruk sosiale medier
 4. Om veilederen
 5. Lenker og lesetips