onsdag 16. april 2008

Anvendt IKT

Jeg vil i denne bloggen ta for meg ulike sider ved anvendt IKT i videregående skole.

Jeg skal ta snart ta fatt på ny jobb på Bodin videregående skole i Bodø, som "Informasjonsmedarbeider - Anvendt IKT". En nyopprettet stilling, hvor hovedansvar for skolens anvendte IKT-systemer vil ligge.

Systemene som det vil være hovedfokus på er "Its learning" og "iSkole". Her vil det nok oppdateres med flere aktuelle systemer etterhvert.

Viktige oppgaver vil være å strukturere bruken av systemene. Fra oppstart og opplæring av nye brukere til å være en pådriver og medhjelper for å utvide bruken av systemene.

Tommy Engen