torsdag 30. april 2009

Vårtegn


Bilde: Tommy Engen

Hestehov i veikanten - God 1. maihelg!
.

Nasjonal sikkerhetsdag28. - 30- april er det nasjonale sikkerhetsdager. Fokus er på hvordan enkle tiltak kan begrense og forhindre tap av viktige data.

Fra Nordland fylkes intranettsider har jeg hentet følgende gode tips:
  • Beskytt deg mot virus
  • Oppdater operativsystem og programvare
  • Installer og oppdater brannmur
  • Ta sikkerhetskopi og test at det virker
  • Sikkerhetsarbeidet må forankres hos ledelsen
  • Vedta interne sikkerhetsregler
  • Kjenn din informasjon og sørg for å beskytte viktig informasjon
  • Gjennomfør risikovurdering
  • Gjennomfør opplæring og skap gode holdninger
  • Lag og øv på en beredskapsplan

Les mer på nettvett.no og sikkerhetsdagen.no

tirsdag 28. april 2009

Musikk - Gratis, lovlig og ubegrenset


Ja du leser riktig! Musikk - Gratis, lovlig og ubegrenset!
Jamendo er et nettsamfunn som består av gratis, lovlig og ubegrenset musikk publisert under Creativ Commons licenses. Slagordet deres er "Del din musikk, last ned dine favoritt artister.

Jeg har akkurat laget meg en konto her for å sjekke nærmere ut nettstedet.

Håper vi kan finne musikk her som vi kan bruke til noen videosnutter vi har planlagt på skolens/bibliotekets nye websider. Jeg kom over jamendo her på BibPop.

IKT ordbokPå skolenettet.no finner vi IKT-ordboka. Det er en spesialisert ordbok som fokuserer på ord og begreper knyttet til 'data-verdenen'.

IKT-ordboka er sortert alfabetisk etter oppslagsord. Ved å klikke på ordet får du en forklaring på ordet eller forkortelsen. Dessuten kan du klikke på relaterte ord for å få en mer omfattende beskrivelse. les mer om ordboken og prøv den her. Du kan også få lest opp forklaringene på begrepene høyt fra ordboken.

Did You know 2.0Kilde: Shifthappens via YouTube

Web 2.0 i undervisning

Brukerstyrte web 2.0 baserte nettsteder har virkelig vist seg å ha stort potensiale.

Den siste tiden har twitterbruken økt kraftig, men fremdeles er det facebook som troner øverst i bruk. Bruk av facebook har også inntatt skolearenaen.

d&b får vi presentert flere eksempler på vellykket bruk av facebook i undervisning på skolen. Det viser seg at facebook og andre web 2.0 applikasjoner har en plass i undervisningen. Der det er hensiktsmessig viser det seg at facebook blant annet gir økt samfunnsengasjement.

Alt til sin tid og hvert verktøy til sitt bruk, det gjelder også facebook. Se forøvrig hva som sies i artikkelen her i VG nett og hva Kunnskapsministeren sier om saken i bloggen sin.

Til slutt vil jeg anbefale en videosnutt fra YouTube, sett deg tilbake nyt, og la tankene sveve (8,905,837 views):Filmskaper: Mike Wesh

torsdag 23. april 2009

Verdens bokdag
Verdens bokdag bygger på en gammel tradisjon fra Barcelona, der man hvert år på samme dag setter byen i bokens tegn.

Bilde: Verdens bokdag

I 1995 bestemte UNESCO at 23. april skal være Verdens bok- og opphavsrettdag. En festdag for boken, men også en dag for ettertanke og fellesskap. Les mer på www.verdensbokdag.no.

mandag 20. april 2009

Fildeling - Hva nå?


Bilde: VG Nett

Vil Piratbaydommen sette en stopper for Piratbay og fildelingen generelt?

Det er svært tvilsomt, dommen vil sannsynligvis bli anket. Tjenestene som tilbys ligger på servere spredt rundt om i verden og domenene kan ikke bli inndratt. Så selv om bakmennene er dømt, vil neppe Piratbay skuta synke.

Skulle dette skje, er det en lang rekke andre torrent fildelingssteder som vil overta arven. PC World Norge har laget en liste over torrentsteder. I listen finner du både norske og internasjonale fildelingssteder.

torsdag 16. april 2009

GoOpen 09

Er du ikke blandt de heldig som deltar på GoOpen09?

Her kan du følge med på nettet:

http://goopen2009.friprog.no/

Twitter: https://twitter.com/goopen

Flickr: http://www.flickr.com/photos/friprog
http://www.flickr.com/groups/goopen2009

blip.tv: http://friprog.blip.tv/open mind

Nasjonal spilldag i bibliotekene, lørdag 14. november


Bildekilde: http://www.ilovelibraries.org/gaming/

Statens senter for arkiv, bibliotek og museum, ABM-utvikling ønsker å bidra til at dataspill i bibliotek får oppmerksomhet. Derfor arrangeres for første gang "Nasjonal spilldag" lørdag 14. november 2009.

ABM-utvikling sier blant annet at de ønsker å bidra til at dataspill får oppmerksomhet og blir et tilgjengelig og velkjent medium i landets bibliotek. Les mer her.

Nasjonal spilldag er inspirert av National Gaming day @ Your Library som gjennomføres i USA.

Her får vi en fin anledning til å markere at vi har dataspill i biblioteket vårt her på Bodin. En sosialdigital aften med spillturnering vil kanskje være en fin markering.

onsdag 1. april 2009

Sosiale medier i skolen - Just do it!


Kilde: The Conversation Prism by Brian Solis and Jesse Thomas
(Klikk figur for stor versjon)

Har nå egentlig sosiale medier noe å gjøre i den videregående skole?

Bruk av sosiale medier brer stadig mer om seg. Mange statsledere ser nytten og leter nye veier for å ta disse nye mediene i bruk, to gode eksempeler er Barack Obama og 10 Downing Street. På sidene deres er det linker til hvor de er å finne på den sosiale web'en, blant annet Flickr, twitter, YouTube og Facebook etc. Her hjemme har blant annet Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell egen blogg og bruker twitter aktivt.

Hvorfor gjør de det? Det er mange grunner, de sosiale mediene representerer en stadig viktigere kanal for å nå ut til publikum, til folk flest. Her kan saker fremmes, det kan diskuteres og de kan motta nyttige innspill.

Vi har sett mange eksempler på stort engasjement på facebook, nettstedet er blitt brukt for å fremme folkegruppers saker. Engasjementet har gjennom timer med skriving, argumentering og lesing av andres ytringer vist seg å gi resultater. Et eksempel er grandiosa-saken, en annen sak som vokste seg stor var hijab-saken. Facebook er et medium som bør taes seriøst.

Det er opprettet en blogg om departementene og sosiale medier, i en artikkel i bloggen kan vi lese at ca. 1,4 millioner nordmenn over 18 år er på Facebook pr. 25. februar i år. De fleste elevene i videregående skole er under 18 år. Vi vet at mange elever i videregående skole bruker facebook, så det totale antall facebookbrukere er nok enda høyere.

Facebook er verdens mest traffikerte sosiale nettsted, folk over hele verden har omfavnet facebook. I tillegg har vi en rekke andre tjenester som brukes daglig av millioner av mennesker. Eksempler på slike tjenester er YouTube, flickr, blogging, twitter, nettby, delicious etc. (For flere eksempler se figuren øverst). Til sammen utgjør de sosiale mediene en stadig viktigere del av internett, og vi bruker mye tid på sosiale nettsteder. Det er er blitt en naturlig del av hverdagen for svært mange.

Likevel må vi ta inn over oss at det fremdeles ikke gjelder alle. Det vil alltid være en viss differanse i folks bruk av teknologi. Noen ønsker/kan rett og slett ikke ta teknologien i bruk. Noen har frykt for det ukjente, mens andre har en generell frykt for ny teknologi. Grupper i samfunnet blir dermed ikke med på bruken av de nye sosiale nettmediene.

Hvordan bør det så være i skolen, med lærere og elever? Er det her vi bør være restriktive og stenge for enkelte applikasjoner som facebook?

Bør det ikke heller være fri bruk? Slik at skolen kan teste og se etter muligheter for god bruk? Bør ikke skolen være på en arena hvor de unge føler det naturlig å være, på deres hjemmebane? På en hjemmebane hvor politikere, departementer og bedrifter er/er på full fart inn i?

Som en tankevekker vil jeg trekke fram en av de fem grunnleggende ferdigheter:
"Å kunne bruke digitale verktøy. - I vår stadig mer digitaliserte hverdag er det viktig å kunne bruke digitale verktøy dersom en skal kunne ta del i arbeids- og samfunnslivet. Digitale ferdigheter er også en forutsetning for et livslangt læringsperspektiv. I det pedagogiske arbeidet i skolen er det også viktig med bevisstgjøring omkring bruk av digitale verktøy. Det å kunne bruke digitale verktøy dreier seg både om å kunne velge, vurdere og bruke informasjon, og dette skal være en naturlig del av læringsarbeidet i alle fag."


Kanskje må vi stoppe opp og heller spørre; Vet vi, som jobber i videregående skole, egentlig nok om sosiale medier?

Fagbladet om strategisk kommunikasjon "Kommunikasjon" Nr 2/09 sier "Just do it", og viser til stort potensiale i de nye sosiale mediene for å bedre delaktighet, dialog og demokrati.

Nettdebatt = Samfunnsdebatt og Samfunnsdebatt = Nettdebatt, hevder Anders Brenna i Teknisk ukeblad. Han sier videre,
for noen er dette uforståelig, og for de er dette fremtiden. For andre er det opplagt, og for de er dette nåtiden. For noen er dette skremmende, og det er fordi de fortsatt lever i fortiden. De må våkne.

Jeg avslutter med en videosnutt fra Barack Obama's videopressekonferanse. I følge Det hvite hus var det 64.000 personer som fulgte med på møtet direkte på Internett. 92.000 mennesker sendte inn omkring 100.000 spørsmål, som publikum stemte på. Totalt 3,6 millioner stemmer ble notert. Nok et eksemple på bruk av sosiale medier.