onsdag 30. september 2009

Microsoft Security Essentials - Gratis antivirusbeskyttelse

Microsoft Security Essentials er nå klart som fullverdig produkt.


Installasjon. Kilde: Microsoft

Microsoft Security Essentials gir sanntidsbeskyttelse for din hjemme-PC. Programmet beskytter mot virus, spionprogrammer og annen skadelig programvare.

Microsoft Security Essentials er gratis og kan lastes ned fra Microsoft's sider. Programmet er enkelt å installere, lett å bruke, og holdes automatisk oppdatert. Det blir spennende å se hvordan det hevder seg i tester med lignende programvare. Jeg har tidligere omtalt de beste gratis antivirusprogrammene her. I VGNett kan du lese fyldigere omtale.

Her kan du se hvordan du bruker programmet:


Skanning. Kilde: Microsoft

Hvordan fjerner programmet skadelig programvare:


Fjerne skadelig programvare. Kilde: Microsoft

tirsdag 29. september 2009

Bodø i vinden


Fotograf: Terje Rakke, kilde: Bodø i vinden

I kveld fikk jeg være med på kick-off for omdømmeprosjektet Bodø i vinden i Bodø kulturhus. Ingebrigt Steen Jensen, Joddski, Kråkesølv og visning av den nye Bodøfilmen var noen av høydepunktene i kveld.

Les mer her Bodø i vinden.

Super kveld! Kjenn vinden i sjela og løsten tel å bidra :)

Under kan du se Bodøfilmen og få smaken av bodø.Videobloggeren Rubenmann's 10 grunner til å bo i Bodø:

Se Rubenmann i full skjerm hos NRK NETT-TV

fredag 25. september 2009

Make the difference

You could stop at enough.
Just another name on the teamsheet.
Happy just to turn up.

Or you could become their worst nightmare.

The one who turns a game in an instant.
Sees the pass no-one else sees.
Turns desperate defence into decisive attack.

Be the one that they worry about days before kick-off.
Who blurs the line between hate and respect.
Who can never be stopped,
Only feared.


Kilde: Nikefootball

tirsdag 22. september 2009

NDLA og It's learning

NDLA og It's learning v/Nils Viken, It's learning

Integrasjon mellom LMS og digitalt innhold (NDLA)

Du kan allerede nå legge inn innhold fra NDLA i ITSL. Om ca 1 mnd vil ny versjon slippes, som gjør operasjonen mer sømløst.

Vurderingsrutiner i en digital skolevirkelighet


Gode vurderingsrutiner i en digital skolevirkelighet v/Andreas Lund, UIO

Ikt endrer kunnskapsbegrepet
-møte det med mottiltak
-eller re-definere foholdet oppgave-aktivitet-vurdering
Hva er gyldig kunnskap?
-endrer seg over tid

Digitale teknologier
I am connected, therfor I am

Elever har god instrumentell mestring, men de klarer ikke like godt å lage mening av dette. Derfor er læreren minst like viktige nå, som før.

Ulike strategier;
 • Ephorus (og andre plagieringsverktøy)
 • Undersøke fenomenet -potensial for læring
Klipp og lim (Rasmussen, 2006)
 • En strategi for å håndtere kompleksitet
 • En vei inn mot utvikling av mer avansert fortolking og egen kunnskapsbygging
 • Gjennbruk, improvisering - kreativ inngang til kunnskapsbygging
Nye oppgavetyper
 • Hypotesetesting - sammenlign og forklar, undersøk hypotesen, eleven lager oppgaver for hverandre
 • Ulike forklaringsmodeller
 • Ulike representasjonsformer (tekst, tall, grafikk)
 • Flerspåråklighet
 • Oppgavekonstruksjon som elevoppgave
Eksempel
 • google Ibsen og lage en kommentert nettcollage
 • google ibsen og lage en rangert liste over 10 nettsteder
 • søke ord på ibsen
 • ..
Eksempel
 • Viten.no
Eksempel, ny kunnskap

Verktøy
-LMS - google - caplex - word -Powerpoint - rekvisitter -posters
 • Fenomen i perifien av gitt kunnskap
 • Ulike forklaringsmodeller
 • Ulike fremstillingsformer (Poster + Powerpoint + Dramatisering)
 • Delt objekt
Eksempel, Wiki og Tweaks, gyldig kunnskap med potensiale
 • Alle kan delta, endre og slette
 • Umiddelbart tilgjengelig på nettet
 • Struktur ikk gitt LMS bygges innenfra
 • Gjenseidighet, tillit, intersubjektivitet
Legge til eksterne lenker, røde lenker er åpne for (de andre) å skrive inn informasjon i.
-Oppgaveeksempel: Bygg en engelsk by i Wiki "Funky town"
-Kommentarer og diskusjoner føres og kan være med på å endre wikiens innhold.

Nye typer oppgaver:
 • Narrativer
 • Scenarier
 • Alternativer
 • Hypoteser
 • Årsaker
 • Korrelasjoner
 • Forbindelser
 • Synteser
 • Metaoppgaver
Spillkultur
Løsning av svært komplekse problemer og strategitenkning

Det gamle aktivitetssystemet
Charles Dickens: Hard times (1854)
"Teach these boys and girls nothing but facts, facts alone are wanted in life"Anbefalt litteratur
Hildgunn Otnes; Å være digital i alle fag

Trond Eiliv Hauge, Andreas Lund og Jon Magne Vestad; Undervisning i endring

mandag 21. september 2009

Hvordan heve lærerens digitale kompetanse

Plenumsdiskusjon om kontroll i klasserommet.

Hvordan utøve kontroll, er det et pedagogsik eller teknisk spørsmål? Er overvåkning av skjerm, slukke nettverk ol. en løsning framfor oppdragende læring og tilnærming til mulighetene som finns på nettet.

Ulike syn kommer frem. Fra salen blir det sagt; "Skolen har brukt ti år for å komme opp på et godt teknisk nivå, skal vi bruke de neste ti år på å bygge ned/begrense de tekniske mulighetene?"

Så hvordan heve lærerens digitale kompetanse?
 • Start med det grunnleggende -start med LMS (It's learning, Fronter ol). Gjennom LMS oppnås struktur og kontroll. Tester, oppgaver og tidsbegrensninger,
 • Kople sammen med de digitale fagressursene (NDLA og andre fagressurser)
 • Ta steg for steg - forsk på andre nettressurser
 • Del kompetanse
 • Sett av tid til deling
 • Opprett kanaler for deling
 • Forankret i skolens ledelse
Hva er digital kompetanse?


Figur: Wikipedia
Kilde: Wikipedia

En case fra Hordaland v/June Breivik

Breivik er prosjektleder i Hordaland fylkeskommune, prosjektet skal fremme kompetanseheving og organisasjonsutvikling.

I Hordaland har de utviklet planer for å styrke lærenes digitale ferdigheter. De har skapt felles arenaer for skolene for kompetanseheving. På hver skole er det også opprettet stillinger som spesiellt skal jobbe med temaene, alt med gode erfaringer.

NDLA i en skolekontekst


Bilde: http://www.geekware.ca

Marita Aksnes, Randaberg videregående skole i Rogaland

Tønes Seminarblues:
(http://open.spotify.com/track/3BLtvr6mjEf72n2w5ugsTo)

Dataparty i Norsk
 • Film NDLA: Sakprosa + retorikk
 • Nettdebatter
 • Partienes nettsider
 • Sosiale medier
 • Læreboka
 • NDLA: Skriftlige tekster
Streng plan for når pc'en kan brukes. Plan for dette gås gjennom sammen med elevene slik at dette er klart underveis i undervisningen.

Lurt å stille seg bakerst i klasserommet, når dette passer seg, for å vise at pc-bruken kontrolleres.

Når det er klarert kan pc'en brukes til notater.

På NDLA finns det mange gode eforelesninger, Aksnes har blant annet brukt Formellt brev med hell.

Gir elevene oppgaver som krever forskning, for eksempel av blogger og sosiale nettverk. Resultatene skal så presenteres i klassen.

Bruk av PC gir stor metodefrihet og krever faglig struktur, læringsuttrykk, klasseledelse. It's learning er svært nyttig her. Her opprettes mapper for undervisning med struktur for undervisningen og frister for levering og vurdering. To uker frist viser seg å være for lang frist.

Korte frister er viktig for å opprettholde læringstrykket og struktur.

Ha kontroll for når pc'en kan brukes. Læreren må ha kontroll!

Aksnes bruker hyppig LMS og retteverktøyet Markin. Markin ser ut til å være et meget nyttig verktøy for retting og tilbakemelding til eleven.

Hun legger pekere i LMS til aktuelle nettsider (NDLA) for å unngå tidsbruk til leting for elevene.

IKT og bruk av digitale verktøy i skolen

...Når klasserommene fylles med PC'er v/Kjell Atle Halvorsen, lærerutdanningen NTNU

(Se også June Breiviks blogg, hvor hun kommentere fra NDLA samlingen.)


De tre klasserommene:
 • Det tradisjonelle klasserommet - elever på rekke og rad, alle hører det samme samtidig. Kunnskap er en enhet som overføres fra en til flere samtidig. Kunnskap ligger i lærerens hode eller i læreboka. Dette er en svært vanlig situasjon i norge.
 • Det konstruktivistiske klasserommet. Læring er samhandling mellom lærer og elever. Kunnskap konstrueres i hodet på den som lærer vha av ulike påvirkninger utad.
 • Klasserommet som arbeidsfellesskap. Det er ikke en som kan alt og mange som ikke kan. Her er lærer en som som stiller spørsmål som medlærende. Tett samspill med elevene.
Hva slags læremidler trenger vi? Trenger vi spessielt tilpassede læremidler, digitale hjelpemidler?

En læringsplatform? En platform står igjen når vi går på toget. Blogg, Wiki, It's learning, NRK, Ning'er osv.

Tar vi hensyn til:
 • Kreativitet
 • Kommunikasjon
 • Samarbeid
Lærerundersøkelse fra Nord Trøndelag
 • 550 av 900 lærere på 11 skoler
 • Svarprosent: 60%
 • Elektronisk undersøkelse våren 2009
Bruk av digitale hjelpemidler i undervisningstiden
 • Over 60% (1:5, 20%)
 • 40-60 (1:4, 25%)
 • 10-40 (1:2, 50%)
 • sjelden eller aldri (2,1 %)
Helhetstenkning
 • Systematisk arbeid (1:2, 50%)
 • Felles pedagogisk plattform (2:5, 40%)
 • Kjent plan (1:4, 25%)
 • Verken/eller (1 av 3)
Støttekultur
 • Vi har god teknisk brukerstøtte (2/3)
 • Det finnes ressurspersoner jeg kan henvende meg til (2/3)
 • Får hjelp av kolleger til pedagogisk bruk av IKT (1/2)
Deling og kollegalæring
 • Deler erfaring (1/2)
 • Diskuterer hvordan bruke digitale hjelpemidler (1/2)
 • Samarbeider om å løse utfordringer 1/2
 • Lærer av hverandre 1/2
 • Setter av tid til erfaringsutveksling 1/5
Lederforankring
 • Ledelsen oppfordrer til å bruke digitale hjelpemidler 3/5
 • Ledelsen motiverer 1/4
 • Ledelsen har god forståelse 1/5
 • Ledelsen prioriterer integrering av digitale hjelpmidler 2/5
Kompetanse
 • Jeg har kunnskapen som skal til 1/2
 • Lærerne ved vår skole vet hvordan de skal bruke dh 1/4
 • Jeg er positiv til å bruke dh i undervisningen 3/4
 • Lærererne er positive til bruk av dh 2/5
Lærerens ferdigheter
 • Tekstbehandling +
 • Finne og vurdere ressurser på nett +
 • Bruk av blogg, wiki ets -
 • Lage sammensatte tekster -
 • Regneark -
Bruk av digitale hjlpemidler elever og lærere
 • LMS 93,5%
 • Standard programvare 93%
 • Oppslagsverk 80%
 • Digitale læringsressurser som er fritt tilgjengelig (eks NDLA) 72%
Helhetstenkning - Lærerkompetanse - Lederforankring - Støttende kultur - Kollegalæring

Skillelinjer
 • I liten grad forskjell mellom institusjoner
 • I betydelig grad mellom utdanningsprogram
 • I stor grad mellom individer
Tendenser
 • synes klasseromsledelsen er mer krevende 3/4
 • elevene bruker mer tid på ikkefaglige aktiviteter
 • elevenes digitale kompetanse er overvurdert i skolesammenheng
 • elevene har digital kompetanse som ikke blir brukt i skolesammenheng
 • elevene blir mer motivert 1/4
 • elevene blir IKKE mer motivert 1/3
 • mer variert undervisning 1/3
 • IKKE mer variert undervisning 1/4
 • utvikler kreativitet 1/3
 • utvikler Neppe kreativitet 1/4
 • letter å tilegene seg vanskelig stoff 1/3
 • ikke lettere å tilegne seg vansklig stoff 1/5
 • er nyttig kommunikasjonstrening 2/5
 • ikke nyttig i kommunikasjonstrening 1/5
Flest høyfrekvente brukere:
 • Medier og kommunikasjon
 • Service og samferdsel
 • Design og håndverk og Helse og sosial
Flest lavfrekvente brukere:
 • Elektro
 • Bygg og anlegg
 • Tipp
Mest nytte i fag
 • Norsk
 • Programfag
 • Samfunnsfag
 • Språkfag
 • Alle (28%)
 • Ingen (4%)
Mest nytte av IKT i programfag
 • Medier og kommunikasjon 67%
 • Helse og sosialfag 65%
 • Service og samferdsel 64%
 • Studiespessialiserende 39%
 • Gjennomsnitt for alle 43%
Gjennomgående positive holdninger til IKT i undervisningen blant elever, men ganske mange elever er bekymret for sine medelever. Ikke bekymret for seg selv.

Fordeler med datamaskin (elever)
 • Letter å skrive tekst
 • Få og levere oppgaver
 • Oppdatert fagstoff
 • Morsommerere, mer spennenede og mer motiverende
 • Mer orden på skoledagen
 • Ingen fordeler 5%
IKT i fritida elever
 • Alle surfer, spiller chater
 • 2/5 blogger skriver i wiki
 • 2/5 lager tekster som kombinerer lyd, bilde og skrift
Bruk av web 2.0 i forbindelse med skolearbeidet (elever)
 • chat 48,6
 • Blogg eller wiki 31,1
 • Diskusjonsforum 27,2
 • Spill 26,4
 • Nettsamfunn 36,6
 • YouTube, flikr el 46,9
Flytter elevene denne teknologien inn i skolearbeidet? Foregår det en stille revolusjon i skolen? Hvordan kan vi spille på denne bruken? Hvordan utnytte oss denne teknologien.

Konklusjon
 • Vi er ikke helt i mål..
30 - 40 - 30 - skolen
 • Ny teknoligi i tradisjonelle omgivelser
 • Lærerstyrt
 • Tavleundervisning
 • Læring som overføring

NDLA Landssamling i Bergen 2009


Hva er best for læring v/Øyvind Høines

Dette er 4. landssamling for NDLA. NDLA har gått fra å være et prosjekt til å bli et interkommunalt samarbeid.

Nasjonal digital læringsarena har i dag 17 fag og rundt 80 medarbeidere i organisasjonen. Mange bruker NDLA, det er opp mot 6000 brukere per dag. Mandag og fredager er det hyppigst brukt, naturlig nok er det lite besøk i helgene. Tallene viser at bruken er omtrent fordoblet fra i fjor.

Det er store forskjeller fra fylke til fylke i hvor stor grad NDLA blir brukt. Nord-Trøndelag og Nordland topper statistikken over bruk.

Funn og spørsmål fra statistikken:
 • De gamle brukerne er med også i år.
 • Markant økning i de "gamle" fagene.
 • Svakt opptak på de nye fagene!
 • Ser ut til at økningen har flatet ut for dette halvåret?
Deling; målet er at NDLA også skal være en delingsarena, har ikke kommet helt i mål her.

fredag 18. september 2009

Come sail your ships around me

Alternativ programvare

Alternativer til Windows, Mac, Linux og programvare på nettet

AlternativeTo er en ny tilnærming for å finne god programvare. Søk etter programmet du vil erstatte, og AlternativeTo gir deg forslag til alternativer!
I stedet for å liste tusenvis i en kategori, gjør AlternativeTo hvert program til en kategori, og viser alternativer.

De sier selv at det kan sees på som blogginnlegg over de gode alternativer til programvaren som du ikke er fornøyd med. Og "blogginnlegg" genereres av deg gjennom forslag, kommentarer og stemmer.

mandag 14. september 2009

Valg 09


Bilde: VGNett, Statsministerkandidatene

Da er vi kommet til valgdagen, det blir spennende å følge stemmetellingen utover kvelden og natten. Hvilken farge får vår neste regjering?

Meningsmålingen har variert de siste dagene, og det er så langt ingen tydelige tegn til om det blir rødgrønt eller blått.

Er du fremdeles usikker på hva du skal stemme?
Er du sikker på hvilket parti du ikke ønsker?

Da oppfordres du av valgforskere til stemme på et av de partiene du liker. Da kan du utgjøre en forskjell, hver enkelt stemme kan være utslagsgivende. Særlig når det er så jevnt som det ser ut til å bli ved valget i år.

I en måling i Dagens Næringsliv ligger de rødgrønne an til flertall med totalt 88 mandater fordelt på Ap, Sp og SV, men ingenting er sikkert før stemmene er opptalt i løpet av natt til tirsdag.

Din stemme teller - Godt valg!

torsdag 10. september 2009

Mobilt verktøy i jobben


Bilde: NRKbeta (iPhone / Android mashup by nrkbeta, on Flickr)

Jeg jobber med IKT og skole, og har lenge sett behov for en sterk mobiltelefon for bruk i det daglige arbeidet. Både som et effektivt verktøy, men også for testing for mulig bruk for elever, studenter og lærere i undervisning.

De som jeg ser som de sterkeste kandidatene er Nokia N97, Iphone 3GS eller Google (HTC) Android.

Hva skal man så velge? NRKBeta ser her nærmere på hvor kampen vil stå i mobilmarkedet.

Under kan vi se en sammenligning av iPhone 3GS VS Nokia N97.I VGNett kan vi lese mer om nyheter hos Apple.

Barack Obama - Yes I can

onsdag 9. september 2009

Norsk supermaskin til USIT


Illustrasjon: digi.no
Vanlig klyngearkitektur til venstre, Numaconnect SMP-maskin til høyre. Delt minne og felles I/O til samme pris som klynge er oppskriften til det norske selskapet Numascale.

USIT (Universitetets senter for informasjonsteknologi) vil ta i bruk SMP-maskin (symmetrisk multiprosessor) etter numa-prinsippet («non uniform memory access») med industristandard serverprosessorer. Det er det norske firmaet Numascale som produserer supermaskinen for USIT. Ifølge digi.no vil SMP-maskinen få ytelse og funksjonalitet på linje med høyende servere fra IBM, HP og Sun, til en brøkdel av prisen og med langt lavere forbruk av strøm og kjøling. Konkret lover Numascale SMP-maskiner til samme pris som klynger, eller mellom 1/20 og 1/30 av det en tilsvarende SMP-server eller stormaskin fra de store leverandørene koster.

Anonyme nettsamfunnsavhengige

tirsdag 8. september 2009

Google BooksGoogle Books eller Google Bøker, er en stor og stadig voksende bokbase på internett. Det er så langt skannet inn over 10 millioner titler på over 400 språk. Her kan du åpne boken og lese den på PC'en, Iphon'en eller en annen enhet tilkoblet internett. Bokbasen er plattforms uavhengig, noe som er en fordel.

Du kan søke i og forhåndsvise millioner av bøker fra biblioteker og forlag over hele verden ved hjelp av boksøket. Oppdag en ny favoritt, eller grav frem en gammel klassiker.

Over har jeg søkt på "Hamsun", det kom opp mange titler av Hamsun. Jeg valgte "Hunger". Nå kan jeg lese boken, se andres anmeldelser og selv komme med mine synspunkter.

Dette er et kjempespennende boktilbud på nett. Hva med å bruke dette i skolen og biblioteket?

Prøv selv og bla i boken over. Du kan også gå direkte til Google bøker.

I VG Nett drøftes motstanden Googles bokprosjekt møter i europeisk bokbransje.

søndag 6. september 2009

Mellom bakkar og berg ut med havet


Film: Made by Norway, Aker (myAker Samfunn)

Fire år etter suksessfilmen ”Nøtteknekker” er Aker tilbake på skjermen med industrifortellingen ”Made by Norway”. Filmen er en hyllest til alle i industrien som står på og aldri gir seg.

Jeg synes filmen er fin, her er Ivar Aasens tekst og god norsk håndverkshistorie sveiset sammen av ny presentasjonsteknologi. Et godt eksempel på hvordan tekst, lyd, film og bilde kan settes sammen og gi et stort inntrykk.

(Tekst: Ivar Aasen)
Millom bakkar og berg ut med havet
heve nordmannen fenget sin heim,
der han sjølv heve tufterna gravet
og sett sjølv sine hus uppå deim.

Han såg ut på dei steinutte strender
det var ingen, som der hadde bygt.
"Lat oss rydja og bygja oss grender,
og so eiga me rudningen trygt".

Han såg ut på det bårutte havet;
der var ruskutt å leggja ut på;
men der leikade fisk ned i kavet,
og den leiken den vilde han sjå.

Fram på vetteren stundom han tenkte:
Giv eg var i eit varmare land!
Men når vårsol i bakkarne blenkte,
fekk han hug til si heimlege strand.

Og når liderna grønka som hagar,
når det laver av blomar på strå,
og når næter er ljosa som dagar,
kann han ingenstad vænare sjå.

lørdag 5. september 2009

Gratis antivirus program


Bilde: VGNett

Det finns en rekke gratis antivirusprogram, blant annet programmer fra AVG, Avast, Panda og Microsoft. Hvilket er så det beste?

PCWorld USA har nylig testet 9 gratisprogrammer for virusbeskyttelse. Avira AntiVir Personal kom best ut av testen. På en god andreplass kom Avast Antivirus Home Edition. Begge programmene er raske og oppdager flest trusler.

Selv har jeg i mange år brukt Avast. Jeg er svært godt fornøyd med det, og anbefaler dette programmet! Programmet har fått en rekke utmerkelser og kommer uten plagsomme reklamesnutter. Avast kan du laste ned gratis her.