mandag 30. november 2009

Go2web20 - Nyttig oversikt over Web 2.0 verktøy og applikajsoner
Go2web20 har en av de største web2.0 kataloger. Her kan vi på en enkel måte holde oss oppdatert på nye og spennende tjenester som fødes nesten daglig inn i nettet.


I følge Go2web20 har de ved mange tilfeller vært de første til å rapportere eksistensen av nye produkter.Databasen holdes ved like, applikasjoner som ikke finnes lengre slettes og du kan bla i kategorier for lettere finne det du søker

torsdag 12. november 2009

Nasjonal spilldag 09Lørdag 14. november er det nasjonal spilldag!

Rundt 50 bibliotek over hele landet åpner dørene og inviterer til spilldag!

Playstation, Xbox, Wii og PC vil stå klare for spilling! Hva med en Fifa turnering eller rockband konkurranse? Dette blir helt sikkert gøy og lærerikt!

På Bodin videregående skole, hvor jeg arbeider, markeres ikke spilldagen i år, men Playstation 3 med diverse spill er tilgjengelig i biblioteket.

Dataspill er blitt et kulturuttrykk på linje med bøker og film.

Under kan vi høre bibliotekar Thomas Breivik snakke om hvorfor vi skal ha spill i bibliotek, Breivik skriver også bloggen Bibliotekarens bibliotek:I etterkant av Stortingsmeldingen om spill som ble vedtatt i 2008 ønsker ABM-utvikling å bidra til at dataspill får oppmerksomhet og blir et tilgjengelig og velkjent medium i landets bibliotek.

ABM-utvikling har i sammarbeid med Stavanger bibliotek, Norges informasjonsteknologiske høgskole og Drammensbiblioteket derfor gått sammen om å arrangere nasjonal spilldag for første gang i år. La oss håpe dette blir en tradisjon.
.

mandag 2. november 2009

Stopp datalagringsdirektivetI dag tirsdag 3.november 2009 vil Stopp Datalagringsdirektivet bli stiftet. Stopp Datalagringsdirektivet er en tverrpolitisk uavhengig kampanjeorganisasjon som skal arbeide for å spre informasjon om datalagringsdirektivets negative konsekvenser for personvernet, og hindre at direktivet blir tatt inn i norsk lov. Les mer om organisasjonen her.

Det er stor tverrpolitisk engasjement om saken og blant andre Bård Vegar Solhjell har engasjert seg i saken og kommenterer den i bloggen sin.

En trussel mot personvernet! -Hvorfor skal det masselagres opplysninger om lovlydige innbyggeres kommunikasjon? Er det i tilfelle de gjør noe kriminelt i fremtiden? Det er å snu opp ned på rettsprinsippet om at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Allerede i dag kan politiet fryse kommunikasjonsdata for mistenkte kriminelle.

Du kan lese mer om bakgrunnen for organisasjonen på initiativtakernes blogger og nettsider:

Lars-Henrik Paarup Michelsen

Knut Johannessen

Per Aage Pleym Christensen (liberaleren.no)

Carl Christian Grøndahl

Hallstein Bjercke (nestleder Civita)

Digital kompetanse


Det digitale kompetansehjulet -faktorer for digital kompetanse i skolen
Kilde: ITU Digital skole hver dag

Definisjon digital kompetanse:

Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, krativitet og holdninger alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet.

Digital kompetanse er en av de fem grunnleggende ferdigheter, og er i ferd med å bli innarbeidet på linje med de andre grunnleggende ferdighetene.

De fire andre grunnleggende ferdighetene er å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese og regne. Disse ferdighetene representerer de mer tradisjonelle ferdighetene, like viktig i dag som tidligere.

Samfunnet er i forandring og i dag lever vi i et informasjonssamfunn hvor teknologi stadig brer om seg og møter oss på nye arenaer. Skolen spiller derfor en svært viktig rolle for å legge til rette for at alle elever og lærlinger skal bli digitalt kompetente
.

.