torsdag 30. september 2010

DelRett - Opphavsrett og undervisning


Bilde: DelRett

Undervsining foregår i dag i stor grad ved hjelp av digitale læremidler. Både lærere og elever kommer ofte opp i situasjoner hvor spørsmålet om opphavsrett rundt deling av tekst, bilder, lyd og film er uklart.

Det er ikke enkelt å vite om vi deler rett til en hver tid, og det er ikke alltid like enkelt å veilede elevene om hvordan opphavretten til de ulike mediene er.

For å bistå skolenorge har Norgesuniversitetet opprettet DelRett. En veiledningstjenste om opphavsrett og undervising. Formålet med siden er å bidra til at spørsmål om opphavsrett ikke hindrer utvikling, bruk og deling av digitale læringsressurser.Her finner vi svar på det meste rundt opphavrett og undervisning. Du kan i tillegg stille ditt konkrete spørsmål og få svar fra et kompetent fagmiljø.

Jeg ser på DelRett som en god ressurs for både oss som jobber i skolen og for elevene.

DelRett har også opprettet en oversikt over frie digitale læringsressurser, som de oppfordrer oss brukere å være med på å oppdatere framover.

Frie digitale læringsressurser:

Ressurser for grunnopplæringen

 • NDLA – gratis og fritt tilgjengelige læringsressurser i mange fag - for videregående opplæring, lisensiert under Creative Commons
 • Viten.no – gratis læringsressurser innen naturfaglige emner, for ungdomstrinnet og videregående skole, lisensiert under Creative Commons.
 • Matematikk.org – læringsressurser innen matematikk, for 1.-13. trinn

Generelle ressurser – for alle

 • DelogBruk – et community og delingsarena for for lærere, pedagoger og andre med interesse for sosial web, IKT og skole. ressurser etc
 • Open Educational Resources (OER) – åpne ressurser, verktøy, communities etc.
 • Wikimedia Commons - et mediearkiv med læringsressurser som bilder, film etc.
 • Kunnskapsressurser fra UiO – ordbøker, musikksamlinger og andre læringsressurser, for både høyere utdanning og grunnopplæringen
 • Bokhylla.no Nasjonalbibliotekets digitale samling av bøker utgitt i Norge på 1690-, 1790-, 1890- og 1990-tallet, tilgjengelig i fulltekst. Tjenesten er gratis, og bøker som ikke er rettighetsbelagte kan fritt lastes ned til din egen PC.
 • KUB Kunsthistorisk billeddatabase (forutsetter Feide-pålogging)
 • Jamendo - gratis musikk lisensiert under Creative Commons
 • Soundclick - nettverk for musikkdeling
 • The freesound project – gratis tilgang til alle mulige typer lyder, lisensiert under Creative Commons
 • FreePhotoBank – over 6.000 fotografier lisensiert under Creative Commons
 • Flickr.com – bilder og videoer fra nettbrukere over hele verden, gjerne lisensiert under en Creative Commons-lisens som tillater gjenbruk i ikke-kommersielle sammenhenger og så lenge fotografen blir kredittert. Mange er ”some rights reserved”, f eks at det kun er lov fritt å gjenbruke bildet slik det er – ikke endre på det.
 • Commons – en tjeneste under Flickr med fritt anvendelige bilder, som enten er falt i det fri (utløpt copyright) eller som institusjoner har frasagt seg copyright-rettighetene til. Mange historiske fotos fra offentlige museer og samlinger.
 • Burningwell – samling av public domain-fotografier donert av fotografer fra hele verden, er gratis og kan brukes fritt
 • Blip.tv – et nettverk for deling av video, både copyright- og creative commons-lisensiert.
 • Norsk folkemusikksamling - lydeksempler
 • NRKbeta - tips om gratis musikk til produksjonene dine

Søkemotorer og communities

 • Youtube Edu – her kan du søke blant et stort antall læringsressurser, blant annet foredrag fra mange amerikanske universiteter.
 • Itunes u – Apples distribusjonsløsning for digitale læringsressurser
 • Open Educational Resources (OER) – samlinger og communities for åpne ressurser og læringsverktøy.
 • Open courseware consortium – søk i drøyt 3000 åpne læringsressurser og kurs, på 7 språk og fra 40 universiteter verden rundt
 • CC Search – en engelsk søkemotor som hjelper deg å finne verk som bruker Creative Commons-lisenser.
Oversikten kan sees i sin helhet på DelRett.

onsdag 25. august 2010

difi - Veileder i sosiale medierHar nå egentlig sosiale medier noe å gjøre i det offentlig rom?

Sosiale medier brer stadig mer om seg og svært mange bruker sosiale nettsteder daglig. Tall fra Halogens "Norske registrerte brukere i sosiale medier" juni 2010 viser at:
 • Facebook har 2.568.460 norske medlemmer
 • Nettby har 772.080 norske medlemmer
 • Biip.no har 439.780 norske medlemmer
 • Origo har 159.420 norske medlemmer
 • Twitter har 128.550 norske medlemmer
Det er likevel ikke alle som har tatt i bruk sosiale medier. For mange er denne kommunikasjons- og samarbeidsarenaen ukjent og det er et stort behov for veiledning og kunnskap.

difi - Direktoratet for forvaltning og IKT ønsker å møte kunnskapsbehovet og har skrevet en veileder som skal inspirere, gi kunnskap og veilede offentlig forvaltning når de skal ta i bruk sosiale medier. - Vi anbefaler offentlige virksomheter å ta i bruk sosiale medier

Veilederen retter seg spesielt mot ledere og mellomledere som trenger kunnskap om hva sosiale medier er, og hvordan virksomheten kan ha nytte av disse verktøyene. En annen målgruppe er medarbeiderne som jobber direkte med å innhente, forvalte eller formidle kunnskap. For dem representerer sosiale medier et nytt arbeidsverktøy som åpner for en større faglig radius og et videre faglig nettverk. Vi henvender oss også til virksomhetenes kommunikasjonsavdelinger.

Personlig synes jeg at dette er et veldig bra tiltak fra difi's side. Veilederen kan komme mange til nytte. Via lenkene under kan veilederen leses i sin helhet. Fram til 23. september kan det også gis tilbakemeldingeer via kommentarfelt.

Veileder i sosiale medier for forvaltningen

 1. Hva er sosiale medier?
 2. Ta stilling til sosiale medier
 3. Ta i bruk sosiale medier
 4. Om veilederen
 5. Lenker og lesetips

torsdag 10. juni 2010

Nettvett


Bilde: Nettvett.no

PC-Vett reglene

Til daglig omgås du mange potensielle farer og må ta forholdsregler. Du låser døren når du går hjemmefra og du bruker bilbelte når du kjører bil. Når du bruker PC og internett bør du også ta forhåndsregler. Ikke la døren stå åpen for alle.

For å hjelpe deg på veien forsøker jeg her å ta med noen tips:

 1. Lag gode passord
  Pugg dem og hold dem hemmelige.
  Slik lager du et sikkert passord.
 2. Bruk antivirusprogram
  Liste over gratis sikkerhetsverktøy finner du på NorSIS
 3. Hold programmene på datamaskinen oppdatert.
  Sjekk om det finns programoppdateringer og installer disse.
  Velg videre automatisk oppdatering.
 4. Ta sikkerhetskopi
  Microsoft SyncToy er gratis og et godt verktøy.
  Legg sikkerhetskopien på en ekstern disk eller minnepenn.
 5. Vis godt nettvett
  Nettvettreglene under passer beste for ungdom og unge voksne. For barn bør en nok være enda mer påpasselig.
  1. Vær mot andre på nettet som du vil at andre skal være mot deg.
  2. Vær forsiktig med å gi ut opplysninger om deg selv.
  3. Skal du møte noen du har chattet med på nett? Ta med en venn.
  4. Tenk deg om før du laster ned gratis filer og innhold. Det kan ligge virus og spionprogrammer sammen med filene du laster ned.
  5. Oppgi gjerne navnet ditt og stå for dine meninger og holdninger. Gi ALDRI ut passordet ditt.
  6. Spør om lov før du legger ut opplysninger om eller bilder av andre.
  7. Sjekk alltid hvem som har laget informasjonen du finner - Oppgi kilder om du gjenbruker noe.
  8. Snakk med en venn eller en voksen hvis du opplever noe ubehagelig på nett.
  9. Vær smart og trygg på nett! (Disse nettvett-reglene skrev jeg om tidligere her)
Les mer om datasikkerhet og nettvett her:

fredag 4. juni 2010

Mobiltelefon som verktøy


Bilde: Tele2

Jeg har tidligere skrevet om mitt behov for en sterk og allsidig mobiltelefon som verktøy i min jobb og som digitalt hjelpemiddel i skole og utdanning. Etter vurdering og litt for lang ventetid er endelig HTC Desire på tur i posten til meg. JIPPI :) Jeg gleder meg som et barn til å få den i handa! Nå får jeg endelig sjansen til å sette meg skikkelig inn i teknologien og bruksområder. Jeg skal laste ned nyttige og morsomme apps som kan brukes i både jobb og fritid.

Dette blir spennende, nyttig og ikke minst morsomt! Jeg vil senere komme tilbake til bruksområder som passer meg bra.

Er det noen som har gode tips til apps som bør/må installers?

Under kan du se en liten vidosnutt fra HTC.

fredag 21. mai 2010

Sosial media revolusjon

Denne videosnutten er nok et fint bidrag som viser hvordan bruk av sosiale medier har eksplodert. Vi er midt i en medierevolusjon som påvirker våre sosiale mønstre, samhandlingsmønstre, informasjonsstrømmer, læring og kunnskap.

Se bare selv her:

torsdag 6. mai 2010

Kart i skolenNKUL 2010 Terje Kristensen, Kart i skolen

Kart i skolen er en portal i samarbeid med Naturfagsenteret UiO, Statens kartverk og Miljølære ved UiB.

På kart i skolen finner du blant annet:
 • kartklient
 • Undervisningsopplegg
 • Åpent forum
 • Vitenprogammet og utslippsmodell
 • Barnetråkk
 • Temakart
 • Svalbard med ordentlig kart
 • Sjøkart
 • Flyfoto
 • Tilpasset området du er i
 • Eleven kan registrere egne data
 • Bilder
 • Lyder (dialekter)
 • Quiz
Framtida
 • Skriveverktø med bilder, lyd og kartintegrasjon
 • Bedre opplasting av data (et bilde per opplasting i dag)
 • Feide
 • Bedre søk
 • Flere undervisningsoppplegg
 • Flere fagartikler
 • Bedre metadatainfo
 • Tidsserier
 • Samarbeid med NRK skole om å geotagge klipparkivet
Viten.no er kart i skolen integrert i læringsressurser.
 • Oppgaver basert på kartdata fra kart i skolen er lagt ut
 • målinger
 • simuleringer
 • krever at eleven setter på ulike kartlag som petroleum, sjøfugl, fiskebestander, ulike kyststriper osv
Historiske kart, Statens kartverk -med kikkert og målebord

Delingskultur og sosiale medier


Bilde: Homo connectus

NKUL 2010, Øyvind Solstad (twitter.com/osol web: http://oyvindsolstad.com/), Kommunikasjonsrådgiver digitale medier, Carat Interactive (og tidligere redaktør i NRKbeta.no) http://oyvindsolstad.com/2010/05/05/nkul-mtm-nmd/

I dag foregår kommunikasjon med flere, sosiale nettverk og internett gjør at flere kan delta.

I barndommen var det fire mediekanaler - nå er det helt annerledes, Facebook
Norges tredje største medium. 66% av befolkningen ser NRK1 hver dag, Facebook har passert VG på nett.

1,1 millioner nordmenn bruker Facebook hver dag. Fra tale til samtale er et kjennetegn nå, det må vi også huske på i skolen.

Sosiale medier; mange snakker om det - men ikke om det sosiale, bare mediet i seg selv. Da faller konseptet sammen hvis man glemmer det sosiale.

Twitter er nyttig - da flyet landet på Hudsonelven visste Øyvind det fire minutter etterpå, og ni minutter før det kom på CNN. Man får ofte informasjon tidligere på Twitter enn i nyhetskanalene.

Vi kan være online hele tiden, FacebookB, Twitter - er barna dine våkne, er de trolig på nettet. Dra ut bredbåndskontakten når man skal spise - da kommer alle, mer effektivt enn å rope mat.

Gjennomsnittsungdom bruker mer enn 7,5 timer daglig på elektroniske duppedingser daglig. YouTube streamer 1 mill videoer i døgnet.

Øyvind har ca 600 venner på Facebook - sier at 600 er mer enn 1, og summen av alle vennene er smartere enn ham selv. Han bruker nettverket hvis det er noe han trenger hjelp til. Tidligere spurte vi naboen, nå bruker vi nettverkene våre.

Han viser til Nina Lysbakken sitt masterprosjekt: http://www.ninalysbakken.com/ @ninalysbakken

Delicious - sosial bokmerking, forteller hvordan dette fungerer, at det gir rask oversikt og er veldig nyttig for ham i arbeidet. Snakker om hvordan flere kan samarbeide om å samle informasjon gjennom å bruke felles tagger. http://groups.diigo.com/group/del-og-bruk

Del&Bruk - spør hvor mange som er medlemmer, det er omtrent alle i salen (passerte 5000 i natt).

Google tilpasser søkeresultat til deg. Det er kommet en ny funksjon under options (all results - social/nearby), søket endres - får opp henv til sosiale nettverk hvor han er deltaker. Google blir nav i folks sosiale nettverk.

YouTube er nest største søkemotor. Mange unge søker mer på YouTube enn på Google. Videoer som kan lære deg nesten alt mulig.

Internet er blitt mobilt og portabelt. Om ikke alle har iPhone eller android i dag vil de nok få det i løpet av kort tid - siden vi ikke kan stoppe/forby det i skolen må vi kanskje finne ut hvordan vi kan bruke det mest mulig. GPS.

Vi er ikke lenger homo sapiens sier en forsker - vi er homo connectus
(http://www.pewinternet.org/Presentations/2007/The-impact-of-technology-on-peoples-everyday-lives.aspx). Å være connected til andre er så vanlig at vi ikke kan tenke oss å være uten.

onsdag 5. mai 2010

Fortellinger fra det digitale lærerværelset

NKUL 2010 Ingunn Kjøl Wiig og Marita Aksnes

Gulleplevinneren Ingunn Kjøl Wiig tar oss tilbake til det "gamle" klasserommet før vi beveger oss inn i det digitale klasserommet.

@maritaa
@ingwii

Det digitale lærerværelse har oppstått gjennom delingsarenar som blogg, twitter, del og bruk.
Gjennom dialog, diskusjon og deltakelse har det oppstått en unik delingsarena. Det er et faktum for de som ønsker å være med.

d&b
 • startet 12 feb 2009
 • snart 5000 medlemmer
 • 1308 forumer
 • 162 grupper
 • 104 arrangementer
 • egen ressurswiki
 • blogg, egen profil, podcast med mer
 • fem moderatorer
7 Viktige ferdigheter
 1. .
 2. Samarbeid
 3. Smidighet og tilpasningsevne
 4. Initiativ og entrepenørskap
 5. Effektiv kommunikasjon
 6. Informasjon, skaffe til veie og vurdere
 7. Nysgjerrighet og fantasi
Før
 • fakta
 • produkt
 • mellom ørene
 • en og en oppgave
 • teksbasert


 • ferdigheter
 • prsoess
 • mellom hodene
 • mange prosesser samtidig
 • multimediprodusert

Konsekvenser
Mer varierte undervisningsopplegg
Bedre vurderingsevne
Faglig oppdatering
Toveiskommunikasjon

Facebook
En del lærere og skoler har opprette sider for faget, og bruker det som en kommunikasjonskanal for korte beskjeder, tips om nyttige sider og lignende.

Musikk på dialekt, Ingunn har laget en spotify-liste over norske sanger på dialekt. Hun la ut fem sanger og delte listen. Nå er det rundt 60 sanger der.

Gullepleprisen

Norsk pedagogisk dataforening deler ut årets gulleplepris.

Hedersprisen går til Turid Utgård.
Har blant annet utviklet "Min verden"

Gullepleprisen går til Ingunn Kjøl Wiig
Lektor, blogger, foredragsholder og etablerer av Del og Bruk nettverket

Bruk av mobiltelefonen

Hvordan lage og publisere filmer, geotagge bilder, supplere/erstatte mikroskop og bruke telefonen som lydopptaker og avspiller i felt. Eks. fra naturfag, primært for vgs, men også relevant for ungdomstrinnet. Ansvarlig: Alex Strømme, NTNU Les merNettet er en lekeplass, en kommunikasjonsarena og en innholdsplatform der unge deltar. En mibil er ikke bare en telefon lenger. -tilknytting til internett har blitt viktig.

Telefon, applikasjoner og surfebrett, underholdning, ringe og epost.
 • Smarte mobiler tar markedsandeler.
 • et overveldende tjenestemangfold;
  Underholdning
  Kart og gps
  Mobil tagging
Cloudcomputing er godt egnet for mobil bruk
 • Gratis samordenet kommunikasjon eks google docs
 • Gratis lagring av data
It's learning kan sømløst nås via mobiltelefon. Dette må jeg sjekke nærmere.

Bruk av mobil i undervisning
Både lærer og elever kan bruke mobil til følgende i undervisningen
 • bilder
 • bilder gjennom mikroskop
 • bilder gjennom kikkert
 • bilder gjennom forstørelsesglass
  Disse måtene å ta bilder på gir gode bilder og erstatter svært dyrt fotoutstyr.
 • lyder
 • film
 • gi oppgave via opptak
 • gps og kart
 • geotagge bilder, laste opp til google maps for eks
 • laste opp materiale til LMS eller podcaste
 • kople projektor til mobilen (Nokia N86)
 • Mobiler er i ferd med å kunne erstatte tidligere mentometerbokser som kan brukes i undervisningen

NKUL 2010 - Det digitale klasserom. Deling og deltakelse, samarbeid og sosialisering
Der er NKUL 2010 i gang, konferansen arrangeres for 16. gang. I år med rundt 850 deltakere.

Etter et kunstnerisk innslag ønsker rektor Torbjørn Digernes, NTNU oss velkommen.
Fokus i år legges spesiellt på sosiale medier og samhandling gjennom teknologi.

Øystein Johannessen er standin for Kristin Halvorsen som er syk.
Det digitale klasserom. Deling og deltakelse, samarbeid og sosialisering

Digitale leirbål=sosiale nettverk

Johannessen beskriver sosiale nettverk som digitale leirbål, hvor tradisjonell kommunikasjon benyttes på en ny måte. Man må lære seg å beherske samtalens regler - god dømmekraft er viktig.

Skolen skal bidra til at elevene skal klare å ta gode avgjørelser.
Avstanden mellom elevenes verden og skolen må minskes. Skolen må være relevant!

Skolen har et ansvar for å utvikle det digitale medborgerskapet. Ungdomstrinnet er en spesiell utfordring. Sammenligner vi de ulike trinn og faktorer som trivsel og motivasjon framstår ungdomstrinnet som en bølgedal som vi ikke har råd til. Kunnskapsdepartementet ønsker dialog rundt dette - også elevene må komme til orde.

ITU Monitor viser at de som allerede er digitalt kompetente prøver og feiler på egenhånd, mens de som ikke føler seg trygge på bruk av digitale verktøy har god nytte av små kurs. Ta med delingskulturen fra nettet inn på lærerværelset. Lærere lærer av hverandre. Delingskultur er viktig..

onsdag 14. april 2010

Læringsstiler – kartlegging og bruk av metodikken v/ Håvard Tjora

It's learning brukerkonferanse, Læringsstiler – kartlegging og bruk av metodikken v/ Håvard Tjora fra TV serien Blanke arkJeg har tatt med litt av det Håvard Tjora har å si, underveis blir jeg bare sittende og lytte til et engasjerende foredrag.

8 elever i 9. klasse skal ta igjen klassesnittet innen brøk, gramatikk, sjanger og lesning på 6 uker.

Elevene vekslet mellom å være i sin ordinære klasse og å være på leir sammen med Tjora.

Det ble vektlagt å bevisstgjøre elevens rolle gjennom
 • Logg
 • Trivselskontrakt og
 • Samtaler
Fokus på hver enkelt elev og elevens intelligenser
 • Hva skal læres
 • I dag har jeg lært..
 • Hvor mye lekser har du gjort i dag
 • Hvor mye har du lest i dag
 • Hva har du spist i dag (næring)
 • Hvor my har du trent i dag
 • Eleven kartlegger seg selv
 • Når la du deg til å sove (søvn)
 • Fokus og konsentrasjon
 • Kartlegging av alle dagens fysiske bevegelser (hvor mange minutters bevegelse per dag)
Sette konkrete mål for eleven rundt næring, trening, søvn og skolearbeid
 • Bruke trivselskontrakt for hva eleven kan gjøre for at skolehverdagen skal være bra for seg selv og de andre


Les mer på fargestifter.net.

10ps om bruk av it´s learning

It's learning brukerkonferanse, Sven Andreas Horgen10 tips om bruk av It's learning

 1. Legg flid i forsiden
  Nyttig info
  Innbydende
  Koselig
  Motivere
  Presentere tema
  Oppdatert
  Bruk notat og relater tekst og bilde til ukens tema
  RSS ang aktuellt stoff

 2. Bruk avstemminger
  Spør aktuelle spørsmå og lær noe om elevene
  Aktiviserer elevene 3. Bruk diskusjonsforum
  Fordeler:
  snakkes digitalt
  uavhegig av tid og sted
  Du har tid til å skrive, tenke, bidra, reflekter
  uformellt og personlig
  synlig for alle i faget
  Liten terskel for å delta, kan også være anonyme innlegg
  sparer tid for lærer, elever svarer hverandre
  læring for elevene
  eleven kan forstå problemet bedre
  Ingen favoriseres, alle for se samme svarene i forumet
  fin arena for deling av erfaringer

 4. Sett fokus på læremål
  Tekst er kjedelig
  Bruk digital test for at elevene kan vise at de har forstått innholdet i læremålene
  Testen kan taes så mange gang eleven trenger, testen må være 100% rett

 5. Bruk digitale tester
  Fordeler:
  effektiv, rettes automatisk
  gjenbruk
  dekker pensum
  tilfeldig utvalg av spm, for å unng å juks
  objektiv retting
  umiddelbar tilbakemelding
  kan utføres når det passer eleven
  repetisjon
  pekepinn
  motivasjon
  støtte i læreprosessenkartlegging
  mange typer av spørsmål, ja/nei, fritekst, flervalg, velg fra liste (fyll ut det som mangler)
  Bruk embed-kode fra youtube i tester
  Tipsserie på nett : http://bit.ly/digitaltester

 6. Tenk helhetlig og planlegg godt
  Viktig med god mappestruktur
  Få oversikt

 7. Gjenbruk effektivt
  Lag din egen todo liste i its learning (http://bit.ly/todotipset)

 8. Ikke bruk It's learning til alt
  Itsl er navet
  et godt og trykt rammeverk
  men må ikke sette begrensninger for å bruke andre verktøy
  Eksempel
  Dipity - tidslinje med tekst, video og bilder

 9. La elevene produsere
  Åpne en mappe og la eleven lage sine egne tester - tilbakemelding går på om dette var gode spørsmål i forhold til pensum
  La elevene ta så mange av testene de ønsker
  Gjenbruk gode spørsmål og bygge videre i egne tester

  La eleven presentere et tema på video som varer i 5 min med tilhørende spørreundersøkelse som resten av elevene skal ta.

 10. Evaluer og forbedre iterativt
Under kan du bla deg gjennom presentasjonen som Andreas Horgen har lagt ut i sin helhet på Slideshare.


.

tirsdag 13. april 2010

Google integrated with It's learning

It's learning brukerkonferanse,
Integrating Google mail with It's learning, Helge Hannisdal

What do you get:
 • Log onto Itsl and you get dirct access to the google mail
 • New Itsl users are also created in Gmail
 • virus/malware protection
 • 7 GB email storage per user
 • Integrated searching
 • no advertisement
Gmail will be integrated in the dashboardDistribution lists integrated with courses and hierarchies, so its easy to create distributionslists.

Change password from My settings

Administration of Gmail
 • Manage users from adm view in itsl
 • view which scholls have Gmails and how many accounts created
 • magage each school's domain
Implementation
Steven Threadgold

 • Each school/site have to have a domain to use.
 • Agree to Google T&Cs
Scenario 1
 • Existing itsl customer
 • New email domain
 • no email to migrate to gmail
 1. Project start
 2. Set up domain
 3. Apply for google apps instance
 4. prove domain overship
 5. itsl configure synchronisation
 6. complete
Scenario 2
 • Existing itsl customer
 • existing email domain
 • email needs to be migrated
 1. prjoect start
 2. apply for google apps instace
 3. prove domain ownership
 4. provide list of existing users
 5. rename existing domain
 6. itsl upload users and configure synchroisation
 7. IMAP across email from existing solution
 8. complete
What can i do now
Review Google edu T&Cs
Communicate to end-users
Be clear of what google sloutions can do vs old system

LMS og Web 2.0

It's learning brukerkonferanse Elisa Bjersand, Torill Thune ,Bjørn Olav Lea

Se Wiki om deres arbeid i å kartlegge bruken av LMS og Web 20

Utelukker LMS og web 20 hverandre eller er det slik at de utfyller hverandre?

LMS
 • mangel på inovasjon
 • innholdfokus
 • middelmådig
 • lærerfokus
 • osv
LMS+Web 20
 • Metode:
  Bruk av wiki for samskriving og fag i Itsl for å legge ut underveis, fysiske møter og www.meeting.no.
  Spørreundersøkelse, dybdeintervju og diskusjonsforum
  3 spørreundersøkelser:
  pedagogisk ansatte,
  elever i rogaland fylke,
  superbrukere fra 11 fylker. Totalt et godt utvalg av brukere.
 • Resultater:
  Meldinger brukes i stor grad
  Oppslagstavle brukes i stor grad
  Oppgaver (innleveringsoppgaver) i relativt stor grad
  Tester brukes i noen grad, ikke så mye som oppgaver
  Diskusjoner brukes i svært liten grad
  Lyd/video opptaker brukes i svært liten grad
  Undersøkelse brukes i noen grad

  Lms brukes av veldig mange men mest til oganisering og informasjon og ikke så mye til aktiviserign av undervisningen.

  Blogg, Wiki, google docs, youtube, facebook og twitter brukes i liten grad av lærere, mens superbrukere buker dette i stor grad. Elever bruker disse verktøyene i stor grad, og i mye større grad enn lærere.

  Nesten 70% av elevene har brukt wiki, mens 32% av lærerene har brukt wiki. Så totalt viser det seg at elevene sitter på kompetanse i web 20 som ikke gjøres nytte av i undervisning.

  Det går mye på det å eksponere det elevene har produsert og det å være en skole av i dag.

 • Adapsjon:
  (www.dipity.com/torillevy/ikt-rfk-mm)


 • Hovedfunn:
  lmsweb20.wikispaces.com
  Lærere i RFK bruker LMS aktivit
  Bærer preg av organisering og adm enn pedagogisk bruk
  Lærere bruker Web 20 i liten grad
  Elever bruker Web 20 mer både privat og i skolesammenheng, de bruker foreks google docs og wiki i større grad, i blan annet samskriving
  Superbrukere er aktiv brukere av både LMS og Web 20


 • Konklusjon:
  Lærerer aktive brukere av LMS, men utnyttes lite i pedagogisk sammenheng
  Lærere ikke på banen når det gjelder web 20
  LMS og Web 20 har sin berettiglese i skolen

  Det avgjørende er uansett den enkelte brukersin evne til å ta i bruk de ulike verktøyene og gjøre god nytte av disse i pedagogisk sammenheng.

  LMS + Web 20 = SANT

 • Veien videre:

Vurdering og egenvurdering

It's learning brukerkonferanse, Elisa Bjersand, Anne Bjørnestad, elev, elev

Egenvurdering i matematikk

Hvorfor egenvurdering?
 • Eleven jobber med prøven også etter prøven
Hvordan
 • Retter prøvene
 • oppretter mappe på itsl
 • med løsningsforslag, egenvurderingsskjema, oppgave
 • Eleve får tilbake prøven og skjema
 • Lærer leser gj skjema og setter endelig karakter basert på egen vurderign og elevns vurd
 • karakter og kommentar føres og prøvene deles ut
Skjema
NR | Prøve | Dine (egne poeng) | Kommentar
1a 2 ..... .................
... ....
Sum 13

Retter alltid prøve på forhånd og setter elevens tall inn i eget skjema for å sammenligne vurderingene. Og får en sikring av vurderingen som er gjort.

Elevkommentarene har vist jeg veldig nyttige, i starten var det lite kommentarer. Etterhvert har elevene bruk kommentarene flittig og reflektert over egne prestasjoner.

Erfaringer med egenvuderig
 • er iflg fagplanen
 • Elevene arbeider videre med prøven sin når de får den tilbake
 • De må finne ut hva de har gjort feil, og vurdere alvorlighetsgraden av feilen
 • De må vurdere egen prestasjon
 • Jeg får muligheten til å kommentere elevens besvarelser mens de arbeider med den
 • Vanskelig til å begynemed, lettere etthvert og nyttig for eleve og lærer
 • Elevene er flinke til å vurdere egen innsats
 • om det er uoverenstemmelser mellom lærer og elev, bestemmer lærers vurdering
 • elevene er ofte veldig strengere med seg selv, jentene i størst grad
Elevens erfaringer (elever snakker)
 • først skeptisk, "hva er dette", vanskelig å vurdere seg selv til å begynne med
 • etterhvert trives de godt med det
 • syens det er fint å jobbe i etterkant med prøven
 • nå gjennomgås svarene og problemene belyses
 • fint å sammenligne med løsningsforslag
 • gint å kunne påvirke egen karakter
 • har skjønt at deres egenvurdering kan ha positiv effekt
Vurdering og egenvurdering med It's learning Norsk og engelsk

§3-12 Eleven.. skal delta aktivt i vurdering..

 • Tydelig mål og kriterier
 • Eierskap til vurderingkriterier og mål
 • Se vurdering som en del av undervisningen
I Itsl
 • Planlegger
 • læreplanmå
 • oppgaver og undersøkelser
 • egne vurderingsskalaer
 • ..
 • ..
 • Innvolvere elever i å lage kriterier
Rubrikkvurdering
 • kriteribasert verktøy
 • støtter opp under arbeidet
 • gir tilbakemelding på hvordan eleven kan forbedre seg
Bruker Markin - et program som peker ut feil i elevens tekst og generer en tabell.

Bra nivå på refleksjon
stort sett bra sammenheng mellom lærers og elevs vurdering

God klasseledelse med It's learning

It's learning brukerkonferanse, Marita Aksnes Blogg: Lektor Aksnes

30 elever og 30 pc'er å ha orden på.
 • google
 • spootify
 • wikipedia
 • facebook
 • youtube
 • ctrl c
 • ctrl v
 • online 24 h
Dagens elever sover lite, pc'en er med i senga på kvelden.

Hjernen blir annerledes i framtiden fordi de kommuniserer på andre måter og er så aktive på sosiale medier.

Vi må se etter metoder framfor å si at dette er skadelig og ikke bra.

Hvordan bruke It's learnng

 • Oppgaver
 • Tester
 • Undersøkelser
 • Mapper med skrivetilgang
 • Diskusjon
 • Planlegger
 • Karakterbok
 • Læring
 • Informasjon
 • Samarbeid
 • Diskusjon
 • Aktivitet
 • Kommunikasjon
It's learning er litt treigt på aktiv kommuniskasjon, så kombinasjoner med andre medier er å anbefale. Blir spennende å se hva som kommet i neste versjon av It's learning.

Er skolen et digitalt dataparty(artikkel i Stavanger aftenblad)?
To timers prosjekt i klassen:
 • PC lukket: Innledning
 • PC lukket: Muntlig diskusjon
 • Bruk av PC : Oppgave om nettdebatter og saklig/usaklig språkbruk
 • PC'en lukket: Gjennomgang av nytt lærestoff
 • Bruk av PC: Øvingstest på It's learning
 • Bruk av PC: Skriftlig innlevering to og to
Ressurser som Marita bruker på nett:
 • NDLA
 • Nrk
 • Språkrådet
 • Spenn
 • Norsksidene
 • Panorama
 • Mindomo - tankekart anbefales for å ta ut notater fra nett og bok.
 • Creaza
 • Glogster - digital veggavis
 • Youtube
 • Go Animate - lage tegneserier, enkel i bruk
 • Facebook - har tatt i bruk facebook i undervisningen
 • EtherPad - samskrivingsverktøy
 • Blogger
Å ha fokus på noen få produkter lønner seg. Å gjøre det godt der. I år bruker hun Facebook og et par andre.

Noen løsninger:
 • Alltid starte timen med PC'en lukket
 • Laringsstier med pekere til ulike ressurser
 • PC'en skal være lukket under forelesning
 • Arbeidsoppgaver med tidsfrist og innlevering er veldig effektivt
 • Være mer bak i klasserommet
Hvilke oppgaver gir vi elevene
 • Gjør greie for kjennetegn ved eventyr..
 • Svaret ligger i mange versjoner på nett. Dette googles raskt.

 • Sammenlign eventyrhelten Askeladden med helten i Ringenes herre. Sammenlig fortellermåter. Hvordan blir kampen mellom det gode og det onde framstillt, og hvorfor vinner alltid det gode?
 • Dette utfordrer eleven, svaren ligger ikke på nett. Elevene må forske g reflektere.
Oppgave i kommunikasjon og kultur
 • Analyser en artikkel om sosilae medier. De kan velge et eller flere sos medier. Sammenlign og analyser.
Bruk av Itsl
 • God mappestruktur i It's learning
 • Holder eleven inne i itsl
 • pekere internt og eksternt, alle åpnes i itsl
 • Bruker planlegger, ukeplan og framdriftsplan
  Dag | På skolen | Hjemme
  Planen blir enkel å rediger og dynamisk
  Ligger på fagets førsteside lett tilgjengelig
 • Har laget egne vurderingsskala for "småinnleveringer"
  Har mange innleveringer, disse vurderingene blir nyttig i bruk da
  Slipper å skrive vurderingene for hver enkelt gang
 • Karakterbok
  Bruker perioder
  1. termin formell vurdering
  1. termin uformell vurdering
  2. termin oppgaver med karakter
  2. termin uten karakter..
 • Oppgaver
  Oppgaver på Itsl
  Oppgaver på NDLA "king kong"
  Innlevering av oppgaver to og to
  Her har ikke elevene tid til for eks facebook
 • Bruker tid på at elevene ikke skal være andre steder enn det som trengs i undervisningen
  kontrollering
  oppdraging
Facebook
 • Faget på facebook
 • har fått bedre dialog med elevene
 • elevene viser engasjement, 19 kommentarer på hvordan elevene liker at faget ligger på facebook
 • positiv opplevelese å ha facebooksidene

mandag 12. april 2010

It's to live learning, It's to love learning


Bilde: morguefile.com

It's learning brukerkonferanse, Gideon Sanders, McKinley Technology High School i USAs hovedstad Washington DC.

McKinley Technology High School ligger i et belastet strøk i byen, og skolehverdagen byr på mange utfordringer som vi ikke er vant til i Norge. Sanders deler sine erfaringer med hvordan it’s learning åpnet opp en annen verden enn den tøffe gatehverdagen elevene kjenner så
altfor godt. Elevene som tidligere var mottakere av informasjon, er nå blitt aktive deltakere i en prosess for å gjøre miljøet rundt seg bedre.

It's to live learning, It's to love learning

There is nothing wrong in mistaking. We learn of our mistakes.

And we learn together!

Don't teach facts, maybe tomorrow it's no longer facts. Let students express their stands, their view, themself.

Things changes and evolves, blackboard may not be the way go on.

Let the students get the oppotunity to express themself and their oppinions. Let them be who they are. Allow them to use their colors and costumes they want to, to be them self.

Let them be the clown.

Let them use their blog.

What's Facebook got to do with it? Digital literacy and the classroom

It's learning brukerkonferanse, Arne Olav Nygård snakker omWeb 1.0
 • Britannica online
 • Homepages
 • Publishing
 • Taxonomies (common trues)
Web 2.0
 • Wikipedia
 • Blog, Facebook, Myspace
 • Participation
 • "Folksomenomies" (What you decide to be your content)

In the school
Basic skills: Digital skills
New term for text: Multimodal texts

I skolen er det ofte vanskelig å få elevene til å skrive tekst og levere inn. Samtidig skriver disse elevene daglig på sin blogg og på facebook.


 • Sharing
 • remx

  .

  .
  can we imagine a culture without plagiaisme
 • 73% use social websites
 • 8 av 10 play games
 • 90 % has a mobilphone
 • 71% use Youtube
 • a generation that is alway on
 • The New millennium learners

Er skolen tilstrekkelig tilstede for å lære elevene trygg bruk på disse arenaene?

It is common to blame digital media to cause problems ( social, language, moral, technical)

Sokrates, in Platos dialogs about the alphabet:

"The discovery of the alphabet will create forgetfulness in the learners' souls, because they will not use their memories; they will trust to the external written characters and not remember of themselves..." -Socrates, "Phaedrus"

Before:
 • recreative
 • contextual
 • unstable
 • traditions
 • collective

Gutenberg:
 • Original
 • individual
 • autonomus
 • stable
 • caninical

After
 • sampling
 • remix
 • loan
 • appropriating
 • reshapning
 • collective
 • recontextualisation
Gutenberg-fasen har vart noen hundre år men er i ferd med å gå over, og vi nærmer oss igjen teksten fra før trykkpressa.

Gjør Norge til et u-land igjen

VS

Fredrik Haren, svenske som bor i Singapor og jobber med kreativitet. Han er forfatter og har skrevet 8 bøker om kreativitet.

Hva er kreativitet:

En ide:
En person tar to tidligere kunnskaper og parrer den sammen på et nytt sett.

Ide = p(k+i)

X ideer = p(k+i)

Vi kan ikke være et kreative mennesker uten kunnskap og infomasjon.

Antall mennesker på jordan eksploderer, antall mennesker med utdanning eksploderer dermed vil antall ideer eksplodere. Utvikling vil ha en eksplosiv hastighet i forhold til forrige århundre.

-og alt dette har ingenting med Norge å gjøre, dette hender ikke i Norge. Det er i land som India og kina dette skjer.

Developing countries vs Developed countries
Developing countries er under utvikling mens utviklede land har bakt sin kake. Vi er kommet i mål og slutter å springe.

Vi i scandinavia og den vestlige verden har vanskelig med å tilpasse oss og forstå den raske utviklingen som skjer, vi er ikke riktig en del av den. Det er ikke det samme å lese om det som skjer, som å være en del av det. Vi har bare kunnskap om oss selv.

Ser vi dette i et darvinistisk syn, er vi en utdøende rase. Vi er ikke med på forandringen som skjer. -Survival of the fittest!

I india er det lite snakk om copyright, heller how to copy right. Vi har misforstått i vesten.

Hvert 4. barn som fødes i dag, fødes i India. Om 15 år er det India som setter standard for hva som er "kult".

Drømmer
I norge er vi i en særstilling, "Tror du det blir bedre å bo i norge i morgen, i forhold til i dag?". Kun 10% av tror det kan bli bedre i norge! Vi har kommet i mål! Dette er en farlig hvilepute! Vi må våge å drømme videre. Hva kan vi gjøre får å få det bedre i morgen?

For 20 år siden hadde vi verdens beste tannlege, verdens beste kommunikasjon... og verdens beste skole. Kan vi si dette i dag, har vi fulgt utvikling?

Henger vi med i utviklingen?

Heimskur (Islandsk)
Betyr idiot, en viking som ikke gjorde hva han skulle gjøre. Reiste ikke rundt og stjal skatter, kvnner og ideer.

Microsoft and It's learning

Microsoft and It's learning har i dag inngått partnerskap
 • Et integrert utdanningsrelevant sett av løsninger
 • Det beste fra to verdner
It's all in the cloud
 • 10 GB Exchange esperience per user
 • office web app
 • Sharepoint

Nytt i It's learning 2010
It's learning brukerkonferanse
Helge Hannisdal, Product director

 • 360 grader læringsprosess - alle parter skal få dekket sine behov
 • Platform som et ekosystem - alt du trenger skal kunne koples sammen i Itsl
 • Multimedierikt innhold og samarbeid
Undervisningsplanlegger
 • Organisere ressurser og aktiviteter
 • dele og rebruke planer
IUP
 • individuell oppfølgning
 • realtime framgangs sporing
 • deling av planer for mentor, elev og foreldre
Fravær, orden og oppførsel
 • Fravær
 • oppførsel
 • arbeidsflyt med påminnelser for lærere, elever
 • Varselsbrev
 • elevkommentarer
 • elev - selvregistrering
 • registrering for mange samtidig
 • termin varsling
 • eksport til MIS

 • Vurdering
 • Karakterbok
 • terminkarakterer
 • sluttvrudering
 • eksport til MIS
 • veiledning til lærere for måloppnåelse for vurdering
 • rapporter i forhold til måloppnåelse
Gjenbruk av fag
 • gjenbruk av fag er ikke idealt
 • behold innhold og historie i det gamle faget
 • kopier dette til nytt fag
Rapportering
 • Det satses på å bedre rapporteringsmulighetene i itsl
 • Et nytt verktøy gjør dette mulig
 • rapportene vil være lett tilgjengelig
 • tilpasses individuellt, for eksempel etter fravær i en gitt periode
Dashbord
 • Ny hovedside
 • fag, prosjekt og mitt dashbord
 • tilpasses individuellt
 • rikt innhold
Neste release
 • Mer enn 150 endringer, nye funksjoner, forbedringer og rettinger
 • eksempler
 • diskusjonsgrupper kan ha rikt innhold
 • manuell retting på tester
 • Liste over elevers gjørmålsliste
 • Lærers gjøremålsliste er tilbake

 • Bedre organisering/strukturering av organisasjonen
 • begrense lokale adm rettigheter
 • communikasjons kontroll (hvem brukere kan kommunisere med)
 • policies - sette profilrettigheter for organisasjonens brukere

 • Deling - Hvem kan jeg dele med (Video som viser bruk av bibliotek)
 • personlig bibliotek
 • organisasjonsbibliotek
 • site bibliotek
 • community bibliotek
 • resurser og aktiviteter
 • innhold bygget av 3. parts produsenter
 • Extensions- ser ut til å vere stor forbedring
Velkommen foreldre (Her er en video som viser hvordan foreldrepålogging virker)
 • Deres eget innlogging
 • Tilpasset tilgang gjennom profiler og policies
 • Et dashbord per elev/barn

KreativitetIt's learning brukerkonferanse
Kreativitet, Fredrik Haren fredrik.haren@interesting.org
Fredrik Haren har gitt ut en rekke bøker rundt kreativitet

Fantasi er viktigere enn kunnskap (Albert Einstein)

Hvordan utvikler du elevenes kreativitet? Jo, du utvikler din egen kreativitet!

Hvordan ser din kreative prosess ut? Når er jeg mest kreativ? Nåre er jeg minst kreativ? 10 svar på hvert spørsmål.

ide=p(k+i)
p=person k=kunnskap i=informasjon
Ide er ting du kjenner til fra før, som du så parrrer. Det finnes ikke ett menneske som har kommet opp med en genuin ny idè, alt er basert på kjente størrelser. Kreative mennesker søker etter kjente forbindelser på nye områder.

Å være kreativ er ikke å gjøre noe annerledes, men å gjøre noe annerledes som er bedre.

Det blir som i dyreriket, survival of the fitest idea.
.

fredag 26. mars 2010

Personvernskolen.noPersonvernskolen.no er din kilde til informasjon om personvern i skolen.

Tjenesten er rettet mot grunnutdanningen, og er ment å være til hjelp for elever, foresatte, skoleledelse, ansatte og skoleeiere.

Når vi blir usikre på hvordan personopplysninger skal behandles, kan personvernskolen.no være til hjelp. Her finner du forklaringer til paragrafene i personopplysningsloven- og forskriften, samt spørsmål og svar relatert til behandling av personopplysninger.

Finner du ikke svar i forklaringene kan konkrete spørsmål sendes til Personvernskolens ekspertpanel. Spørsmål og svar blir publisert på nettstedet slik at du og andre også kan få nytte av det.

Tjenesten er et samarbeid mellom Senter for IKT i utdanning, Universitetet i Oslo, Datatilsynet og Elevorganisasjonen.

.

tirsdag 9. mars 2010

Slettmeg.no

Høyrejuster


Er du lei av Twitter-kontoen din? Føler du deg krenket på internett? Eller lurer du på hva du har lov til å publisere på internett?

Datatilsynet har nå opprettet tjenesten Slettmeg.no som kan hjelpe deg!

På Slettmeg.no kan du få råd og veiledning for hvordan du går fram for å få slettet/rettet personopplysninger publisert på Internett.

Du kan ta direkte kontakt med medarbeidere på tjenesten og få bistand via telefon, skjema, e-post og chat.

Slettmeg.no kan ikke pålegge noen å slette krenkende opplysninger om deg.

De vil imidlertid være i tett kontakt med de forskjellige nettjenestene for å gi publikum bedre mulighet til å få slettet krenkende opplysninger.

Dette kan Slettmeg.no hjelpe deg med:
 • Råd og veiledning om hvordan du kan gå frem for å få slettet/endret uønskede personopplysninger på Internett.
 • Råd om hvilke rettigheter og lover som gjelder.
 • Praktisk hjelp til å komme i kontakt med nettjenester og ansvarlige bak krenkende materiale publisert på nett.
 • Hjelp til å fylle ut klageskjemaer og lignende som finnes på de enkelte nettjenestene.
 • Hjelp til å benytte selvbetjente slettetjenester (eks. Googles webpage removal request tool).
 • Hjelp til å slette falske/uønskede profiler på sosiale nettsamfunn.
 • Gi råd og tips om andre relevante aktører/organisasjoner som kan bistå med annen hjelp.

Dette kan Slettmeg.no ikke gjøre:
 • Drive saksbehandling og fatte vedtak (saker som krever saksbehandling i henhold til personopplysningsloven vil bli overført til Datatilsynet for ordinær saksbehandling)
 • Pålegge sletting eller selv foreta sletting av opplysninger på Internett på vegne av andre.
 • Ikke være en klageinstans for krenkelser av knyttet til opphavsretten (eks. ulovlig fildeling).

onsdag 20. januar 2010

Bevegelsessensor for Playstation 3Wii har jo hatt stor suksess med sin spillplattform som bygger på bevegelsessensorer, nå kommer snart Playstation 3 og Xbox 360 etter. Jeg har prøvd ulike sportsspill på Wii, blant annet Tiger Wood golf og Wii sports. Det er kjempemorro og utfordrer virkelig motorikken. Nå gleder jeg meg snart til å prøve dette ut på Playstation 3 også!

I VGNett kan du lese mer om bevegelsessensor for PS3 og Xbox 360.

fredag 15. januar 2010

Enkel nedlasting av programmer

Fra tid til annen har jeg behov for å laste ned flere programmer og installere dem på datamaskinen min. Da er det greit å finne alle programmene på en plass og få dem installert i en prosess. Det kan du gjøre på nettstedet ninite.com. Du sparer tid og mange klikk.
 1. Velg dine programmer (Hak av for de programmer du ønsker)
 2. Start tilpasset installering (Trykk Get installer, download, kjør installasjon eller lagre installasjonsfilen for senere bruk.)
 3. Du er ferdig
Om du ofte har behov for å installere programmer på mange datamaskiner, kan verktøyet være til stor hjelp.

Om du ikke finner programmet du leter etter her, kan du sende inn dine ønsker nede på siden. Jeg foreslo at de burde legge til Flock her.

Programmet er gratis for privat bruk, men kan også kjøpes i pro utgave.

For dataansvarlig kan dette være et nyttig verktøy.