onsdag 14. april 2010

Læringsstiler – kartlegging og bruk av metodikken v/ Håvard Tjora

It's learning brukerkonferanse, Læringsstiler – kartlegging og bruk av metodikken v/ Håvard Tjora fra TV serien Blanke arkJeg har tatt med litt av det Håvard Tjora har å si, underveis blir jeg bare sittende og lytte til et engasjerende foredrag.

8 elever i 9. klasse skal ta igjen klassesnittet innen brøk, gramatikk, sjanger og lesning på 6 uker.

Elevene vekslet mellom å være i sin ordinære klasse og å være på leir sammen med Tjora.

Det ble vektlagt å bevisstgjøre elevens rolle gjennom
 • Logg
 • Trivselskontrakt og
 • Samtaler
Fokus på hver enkelt elev og elevens intelligenser
 • Hva skal læres
 • I dag har jeg lært..
 • Hvor mye lekser har du gjort i dag
 • Hvor mye har du lest i dag
 • Hva har du spist i dag (næring)
 • Hvor my har du trent i dag
 • Eleven kartlegger seg selv
 • Når la du deg til å sove (søvn)
 • Fokus og konsentrasjon
 • Kartlegging av alle dagens fysiske bevegelser (hvor mange minutters bevegelse per dag)
Sette konkrete mål for eleven rundt næring, trening, søvn og skolearbeid
 • Bruke trivselskontrakt for hva eleven kan gjøre for at skolehverdagen skal være bra for seg selv og de andre


Les mer på fargestifter.net.

10ps om bruk av it´s learning

It's learning brukerkonferanse, Sven Andreas Horgen10 tips om bruk av It's learning

 1. Legg flid i forsiden
  Nyttig info
  Innbydende
  Koselig
  Motivere
  Presentere tema
  Oppdatert
  Bruk notat og relater tekst og bilde til ukens tema
  RSS ang aktuellt stoff

 2. Bruk avstemminger
  Spør aktuelle spørsmå og lær noe om elevene
  Aktiviserer elevene 3. Bruk diskusjonsforum
  Fordeler:
  snakkes digitalt
  uavhegig av tid og sted
  Du har tid til å skrive, tenke, bidra, reflekter
  uformellt og personlig
  synlig for alle i faget
  Liten terskel for å delta, kan også være anonyme innlegg
  sparer tid for lærer, elever svarer hverandre
  læring for elevene
  eleven kan forstå problemet bedre
  Ingen favoriseres, alle for se samme svarene i forumet
  fin arena for deling av erfaringer

 4. Sett fokus på læremål
  Tekst er kjedelig
  Bruk digital test for at elevene kan vise at de har forstått innholdet i læremålene
  Testen kan taes så mange gang eleven trenger, testen må være 100% rett

 5. Bruk digitale tester
  Fordeler:
  effektiv, rettes automatisk
  gjenbruk
  dekker pensum
  tilfeldig utvalg av spm, for å unng å juks
  objektiv retting
  umiddelbar tilbakemelding
  kan utføres når det passer eleven
  repetisjon
  pekepinn
  motivasjon
  støtte i læreprosessenkartlegging
  mange typer av spørsmål, ja/nei, fritekst, flervalg, velg fra liste (fyll ut det som mangler)
  Bruk embed-kode fra youtube i tester
  Tipsserie på nett : http://bit.ly/digitaltester

 6. Tenk helhetlig og planlegg godt
  Viktig med god mappestruktur
  Få oversikt

 7. Gjenbruk effektivt
  Lag din egen todo liste i its learning (http://bit.ly/todotipset)

 8. Ikke bruk It's learning til alt
  Itsl er navet
  et godt og trykt rammeverk
  men må ikke sette begrensninger for å bruke andre verktøy
  Eksempel
  Dipity - tidslinje med tekst, video og bilder

 9. La elevene produsere
  Åpne en mappe og la eleven lage sine egne tester - tilbakemelding går på om dette var gode spørsmål i forhold til pensum
  La elevene ta så mange av testene de ønsker
  Gjenbruk gode spørsmål og bygge videre i egne tester

  La eleven presentere et tema på video som varer i 5 min med tilhørende spørreundersøkelse som resten av elevene skal ta.

 10. Evaluer og forbedre iterativt
Under kan du bla deg gjennom presentasjonen som Andreas Horgen har lagt ut i sin helhet på Slideshare.


.

tirsdag 13. april 2010

Google integrated with It's learning

It's learning brukerkonferanse,
Integrating Google mail with It's learning, Helge Hannisdal

What do you get:
 • Log onto Itsl and you get dirct access to the google mail
 • New Itsl users are also created in Gmail
 • virus/malware protection
 • 7 GB email storage per user
 • Integrated searching
 • no advertisement
Gmail will be integrated in the dashboardDistribution lists integrated with courses and hierarchies, so its easy to create distributionslists.

Change password from My settings

Administration of Gmail
 • Manage users from adm view in itsl
 • view which scholls have Gmails and how many accounts created
 • magage each school's domain
Implementation
Steven Threadgold

 • Each school/site have to have a domain to use.
 • Agree to Google T&Cs
Scenario 1
 • Existing itsl customer
 • New email domain
 • no email to migrate to gmail
 1. Project start
 2. Set up domain
 3. Apply for google apps instance
 4. prove domain overship
 5. itsl configure synchronisation
 6. complete
Scenario 2
 • Existing itsl customer
 • existing email domain
 • email needs to be migrated
 1. prjoect start
 2. apply for google apps instace
 3. prove domain ownership
 4. provide list of existing users
 5. rename existing domain
 6. itsl upload users and configure synchroisation
 7. IMAP across email from existing solution
 8. complete
What can i do now
Review Google edu T&Cs
Communicate to end-users
Be clear of what google sloutions can do vs old system

LMS og Web 2.0

It's learning brukerkonferanse Elisa Bjersand, Torill Thune ,Bjørn Olav Lea

Se Wiki om deres arbeid i å kartlegge bruken av LMS og Web 20

Utelukker LMS og web 20 hverandre eller er det slik at de utfyller hverandre?

LMS
 • mangel på inovasjon
 • innholdfokus
 • middelmådig
 • lærerfokus
 • osv
LMS+Web 20
 • Metode:
  Bruk av wiki for samskriving og fag i Itsl for å legge ut underveis, fysiske møter og www.meeting.no.
  Spørreundersøkelse, dybdeintervju og diskusjonsforum
  3 spørreundersøkelser:
  pedagogisk ansatte,
  elever i rogaland fylke,
  superbrukere fra 11 fylker. Totalt et godt utvalg av brukere.
 • Resultater:
  Meldinger brukes i stor grad
  Oppslagstavle brukes i stor grad
  Oppgaver (innleveringsoppgaver) i relativt stor grad
  Tester brukes i noen grad, ikke så mye som oppgaver
  Diskusjoner brukes i svært liten grad
  Lyd/video opptaker brukes i svært liten grad
  Undersøkelse brukes i noen grad

  Lms brukes av veldig mange men mest til oganisering og informasjon og ikke så mye til aktiviserign av undervisningen.

  Blogg, Wiki, google docs, youtube, facebook og twitter brukes i liten grad av lærere, mens superbrukere buker dette i stor grad. Elever bruker disse verktøyene i stor grad, og i mye større grad enn lærere.

  Nesten 70% av elevene har brukt wiki, mens 32% av lærerene har brukt wiki. Så totalt viser det seg at elevene sitter på kompetanse i web 20 som ikke gjøres nytte av i undervisning.

  Det går mye på det å eksponere det elevene har produsert og det å være en skole av i dag.

 • Adapsjon:
  (www.dipity.com/torillevy/ikt-rfk-mm)


 • Hovedfunn:
  lmsweb20.wikispaces.com
  Lærere i RFK bruker LMS aktivit
  Bærer preg av organisering og adm enn pedagogisk bruk
  Lærere bruker Web 20 i liten grad
  Elever bruker Web 20 mer både privat og i skolesammenheng, de bruker foreks google docs og wiki i større grad, i blan annet samskriving
  Superbrukere er aktiv brukere av både LMS og Web 20


 • Konklusjon:
  Lærerer aktive brukere av LMS, men utnyttes lite i pedagogisk sammenheng
  Lærere ikke på banen når det gjelder web 20
  LMS og Web 20 har sin berettiglese i skolen

  Det avgjørende er uansett den enkelte brukersin evne til å ta i bruk de ulike verktøyene og gjøre god nytte av disse i pedagogisk sammenheng.

  LMS + Web 20 = SANT

 • Veien videre:

Vurdering og egenvurdering

It's learning brukerkonferanse, Elisa Bjersand, Anne Bjørnestad, elev, elev

Egenvurdering i matematikk

Hvorfor egenvurdering?
 • Eleven jobber med prøven også etter prøven
Hvordan
 • Retter prøvene
 • oppretter mappe på itsl
 • med løsningsforslag, egenvurderingsskjema, oppgave
 • Eleve får tilbake prøven og skjema
 • Lærer leser gj skjema og setter endelig karakter basert på egen vurderign og elevns vurd
 • karakter og kommentar føres og prøvene deles ut
Skjema
NR | Prøve | Dine (egne poeng) | Kommentar
1a 2 ..... .................
... ....
Sum 13

Retter alltid prøve på forhånd og setter elevens tall inn i eget skjema for å sammenligne vurderingene. Og får en sikring av vurderingen som er gjort.

Elevkommentarene har vist jeg veldig nyttige, i starten var det lite kommentarer. Etterhvert har elevene bruk kommentarene flittig og reflektert over egne prestasjoner.

Erfaringer med egenvuderig
 • er iflg fagplanen
 • Elevene arbeider videre med prøven sin når de får den tilbake
 • De må finne ut hva de har gjort feil, og vurdere alvorlighetsgraden av feilen
 • De må vurdere egen prestasjon
 • Jeg får muligheten til å kommentere elevens besvarelser mens de arbeider med den
 • Vanskelig til å begynemed, lettere etthvert og nyttig for eleve og lærer
 • Elevene er flinke til å vurdere egen innsats
 • om det er uoverenstemmelser mellom lærer og elev, bestemmer lærers vurdering
 • elevene er ofte veldig strengere med seg selv, jentene i størst grad
Elevens erfaringer (elever snakker)
 • først skeptisk, "hva er dette", vanskelig å vurdere seg selv til å begynne med
 • etterhvert trives de godt med det
 • syens det er fint å jobbe i etterkant med prøven
 • nå gjennomgås svarene og problemene belyses
 • fint å sammenligne med løsningsforslag
 • gint å kunne påvirke egen karakter
 • har skjønt at deres egenvurdering kan ha positiv effekt
Vurdering og egenvurdering med It's learning Norsk og engelsk

§3-12 Eleven.. skal delta aktivt i vurdering..

 • Tydelig mål og kriterier
 • Eierskap til vurderingkriterier og mål
 • Se vurdering som en del av undervisningen
I Itsl
 • Planlegger
 • læreplanmå
 • oppgaver og undersøkelser
 • egne vurderingsskalaer
 • ..
 • ..
 • Innvolvere elever i å lage kriterier
Rubrikkvurdering
 • kriteribasert verktøy
 • støtter opp under arbeidet
 • gir tilbakemelding på hvordan eleven kan forbedre seg
Bruker Markin - et program som peker ut feil i elevens tekst og generer en tabell.

Bra nivå på refleksjon
stort sett bra sammenheng mellom lærers og elevs vurdering

God klasseledelse med It's learning

It's learning brukerkonferanse, Marita Aksnes Blogg: Lektor Aksnes

30 elever og 30 pc'er å ha orden på.
 • google
 • spootify
 • wikipedia
 • facebook
 • youtube
 • ctrl c
 • ctrl v
 • online 24 h
Dagens elever sover lite, pc'en er med i senga på kvelden.

Hjernen blir annerledes i framtiden fordi de kommuniserer på andre måter og er så aktive på sosiale medier.

Vi må se etter metoder framfor å si at dette er skadelig og ikke bra.

Hvordan bruke It's learnng

 • Oppgaver
 • Tester
 • Undersøkelser
 • Mapper med skrivetilgang
 • Diskusjon
 • Planlegger
 • Karakterbok
 • Læring
 • Informasjon
 • Samarbeid
 • Diskusjon
 • Aktivitet
 • Kommunikasjon
It's learning er litt treigt på aktiv kommuniskasjon, så kombinasjoner med andre medier er å anbefale. Blir spennende å se hva som kommet i neste versjon av It's learning.

Er skolen et digitalt dataparty(artikkel i Stavanger aftenblad)?
To timers prosjekt i klassen:
 • PC lukket: Innledning
 • PC lukket: Muntlig diskusjon
 • Bruk av PC : Oppgave om nettdebatter og saklig/usaklig språkbruk
 • PC'en lukket: Gjennomgang av nytt lærestoff
 • Bruk av PC: Øvingstest på It's learning
 • Bruk av PC: Skriftlig innlevering to og to
Ressurser som Marita bruker på nett:
 • NDLA
 • Nrk
 • Språkrådet
 • Spenn
 • Norsksidene
 • Panorama
 • Mindomo - tankekart anbefales for å ta ut notater fra nett og bok.
 • Creaza
 • Glogster - digital veggavis
 • Youtube
 • Go Animate - lage tegneserier, enkel i bruk
 • Facebook - har tatt i bruk facebook i undervisningen
 • EtherPad - samskrivingsverktøy
 • Blogger
Å ha fokus på noen få produkter lønner seg. Å gjøre det godt der. I år bruker hun Facebook og et par andre.

Noen løsninger:
 • Alltid starte timen med PC'en lukket
 • Laringsstier med pekere til ulike ressurser
 • PC'en skal være lukket under forelesning
 • Arbeidsoppgaver med tidsfrist og innlevering er veldig effektivt
 • Være mer bak i klasserommet
Hvilke oppgaver gir vi elevene
 • Gjør greie for kjennetegn ved eventyr..
 • Svaret ligger i mange versjoner på nett. Dette googles raskt.

 • Sammenlign eventyrhelten Askeladden med helten i Ringenes herre. Sammenlig fortellermåter. Hvordan blir kampen mellom det gode og det onde framstillt, og hvorfor vinner alltid det gode?
 • Dette utfordrer eleven, svaren ligger ikke på nett. Elevene må forske g reflektere.
Oppgave i kommunikasjon og kultur
 • Analyser en artikkel om sosilae medier. De kan velge et eller flere sos medier. Sammenlign og analyser.
Bruk av Itsl
 • God mappestruktur i It's learning
 • Holder eleven inne i itsl
 • pekere internt og eksternt, alle åpnes i itsl
 • Bruker planlegger, ukeplan og framdriftsplan
  Dag | På skolen | Hjemme
  Planen blir enkel å rediger og dynamisk
  Ligger på fagets førsteside lett tilgjengelig
 • Har laget egne vurderingsskala for "småinnleveringer"
  Har mange innleveringer, disse vurderingene blir nyttig i bruk da
  Slipper å skrive vurderingene for hver enkelt gang
 • Karakterbok
  Bruker perioder
  1. termin formell vurdering
  1. termin uformell vurdering
  2. termin oppgaver med karakter
  2. termin uten karakter..
 • Oppgaver
  Oppgaver på Itsl
  Oppgaver på NDLA "king kong"
  Innlevering av oppgaver to og to
  Her har ikke elevene tid til for eks facebook
 • Bruker tid på at elevene ikke skal være andre steder enn det som trengs i undervisningen
  kontrollering
  oppdraging
Facebook
 • Faget på facebook
 • har fått bedre dialog med elevene
 • elevene viser engasjement, 19 kommentarer på hvordan elevene liker at faget ligger på facebook
 • positiv opplevelese å ha facebooksidene

mandag 12. april 2010

It's to live learning, It's to love learning


Bilde: morguefile.com

It's learning brukerkonferanse, Gideon Sanders, McKinley Technology High School i USAs hovedstad Washington DC.

McKinley Technology High School ligger i et belastet strøk i byen, og skolehverdagen byr på mange utfordringer som vi ikke er vant til i Norge. Sanders deler sine erfaringer med hvordan it’s learning åpnet opp en annen verden enn den tøffe gatehverdagen elevene kjenner så
altfor godt. Elevene som tidligere var mottakere av informasjon, er nå blitt aktive deltakere i en prosess for å gjøre miljøet rundt seg bedre.

It's to live learning, It's to love learning

There is nothing wrong in mistaking. We learn of our mistakes.

And we learn together!

Don't teach facts, maybe tomorrow it's no longer facts. Let students express their stands, their view, themself.

Things changes and evolves, blackboard may not be the way go on.

Let the students get the oppotunity to express themself and their oppinions. Let them be who they are. Allow them to use their colors and costumes they want to, to be them self.

Let them be the clown.

Let them use their blog.

What's Facebook got to do with it? Digital literacy and the classroom

It's learning brukerkonferanse, Arne Olav Nygård snakker omWeb 1.0
 • Britannica online
 • Homepages
 • Publishing
 • Taxonomies (common trues)
Web 2.0
 • Wikipedia
 • Blog, Facebook, Myspace
 • Participation
 • "Folksomenomies" (What you decide to be your content)

In the school
Basic skills: Digital skills
New term for text: Multimodal texts

I skolen er det ofte vanskelig å få elevene til å skrive tekst og levere inn. Samtidig skriver disse elevene daglig på sin blogg og på facebook.


 • Sharing
 • remx

  .

  .
  can we imagine a culture without plagiaisme
 • 73% use social websites
 • 8 av 10 play games
 • 90 % has a mobilphone
 • 71% use Youtube
 • a generation that is alway on
 • The New millennium learners

Er skolen tilstrekkelig tilstede for å lære elevene trygg bruk på disse arenaene?

It is common to blame digital media to cause problems ( social, language, moral, technical)

Sokrates, in Platos dialogs about the alphabet:

"The discovery of the alphabet will create forgetfulness in the learners' souls, because they will not use their memories; they will trust to the external written characters and not remember of themselves..." -Socrates, "Phaedrus"

Before:
 • recreative
 • contextual
 • unstable
 • traditions
 • collective

Gutenberg:
 • Original
 • individual
 • autonomus
 • stable
 • caninical

After
 • sampling
 • remix
 • loan
 • appropriating
 • reshapning
 • collective
 • recontextualisation
Gutenberg-fasen har vart noen hundre år men er i ferd med å gå over, og vi nærmer oss igjen teksten fra før trykkpressa.

Gjør Norge til et u-land igjen

VS

Fredrik Haren, svenske som bor i Singapor og jobber med kreativitet. Han er forfatter og har skrevet 8 bøker om kreativitet.

Hva er kreativitet:

En ide:
En person tar to tidligere kunnskaper og parrer den sammen på et nytt sett.

Ide = p(k+i)

X ideer = p(k+i)

Vi kan ikke være et kreative mennesker uten kunnskap og infomasjon.

Antall mennesker på jordan eksploderer, antall mennesker med utdanning eksploderer dermed vil antall ideer eksplodere. Utvikling vil ha en eksplosiv hastighet i forhold til forrige århundre.

-og alt dette har ingenting med Norge å gjøre, dette hender ikke i Norge. Det er i land som India og kina dette skjer.

Developing countries vs Developed countries
Developing countries er under utvikling mens utviklede land har bakt sin kake. Vi er kommet i mål og slutter å springe.

Vi i scandinavia og den vestlige verden har vanskelig med å tilpasse oss og forstå den raske utviklingen som skjer, vi er ikke riktig en del av den. Det er ikke det samme å lese om det som skjer, som å være en del av det. Vi har bare kunnskap om oss selv.

Ser vi dette i et darvinistisk syn, er vi en utdøende rase. Vi er ikke med på forandringen som skjer. -Survival of the fittest!

I india er det lite snakk om copyright, heller how to copy right. Vi har misforstått i vesten.

Hvert 4. barn som fødes i dag, fødes i India. Om 15 år er det India som setter standard for hva som er "kult".

Drømmer
I norge er vi i en særstilling, "Tror du det blir bedre å bo i norge i morgen, i forhold til i dag?". Kun 10% av tror det kan bli bedre i norge! Vi har kommet i mål! Dette er en farlig hvilepute! Vi må våge å drømme videre. Hva kan vi gjøre får å få det bedre i morgen?

For 20 år siden hadde vi verdens beste tannlege, verdens beste kommunikasjon... og verdens beste skole. Kan vi si dette i dag, har vi fulgt utvikling?

Henger vi med i utviklingen?

Heimskur (Islandsk)
Betyr idiot, en viking som ikke gjorde hva han skulle gjøre. Reiste ikke rundt og stjal skatter, kvnner og ideer.

Microsoft and It's learning

Microsoft and It's learning har i dag inngått partnerskap
 • Et integrert utdanningsrelevant sett av løsninger
 • Det beste fra to verdner
It's all in the cloud
 • 10 GB Exchange esperience per user
 • office web app
 • Sharepoint

Nytt i It's learning 2010
It's learning brukerkonferanse
Helge Hannisdal, Product director

 • 360 grader læringsprosess - alle parter skal få dekket sine behov
 • Platform som et ekosystem - alt du trenger skal kunne koples sammen i Itsl
 • Multimedierikt innhold og samarbeid
Undervisningsplanlegger
 • Organisere ressurser og aktiviteter
 • dele og rebruke planer
IUP
 • individuell oppfølgning
 • realtime framgangs sporing
 • deling av planer for mentor, elev og foreldre
Fravær, orden og oppførsel
 • Fravær
 • oppførsel
 • arbeidsflyt med påminnelser for lærere, elever
 • Varselsbrev
 • elevkommentarer
 • elev - selvregistrering
 • registrering for mange samtidig
 • termin varsling
 • eksport til MIS

 • Vurdering
 • Karakterbok
 • terminkarakterer
 • sluttvrudering
 • eksport til MIS
 • veiledning til lærere for måloppnåelse for vurdering
 • rapporter i forhold til måloppnåelse
Gjenbruk av fag
 • gjenbruk av fag er ikke idealt
 • behold innhold og historie i det gamle faget
 • kopier dette til nytt fag
Rapportering
 • Det satses på å bedre rapporteringsmulighetene i itsl
 • Et nytt verktøy gjør dette mulig
 • rapportene vil være lett tilgjengelig
 • tilpasses individuellt, for eksempel etter fravær i en gitt periode
Dashbord
 • Ny hovedside
 • fag, prosjekt og mitt dashbord
 • tilpasses individuellt
 • rikt innhold
Neste release
 • Mer enn 150 endringer, nye funksjoner, forbedringer og rettinger
 • eksempler
 • diskusjonsgrupper kan ha rikt innhold
 • manuell retting på tester
 • Liste over elevers gjørmålsliste
 • Lærers gjøremålsliste er tilbake

 • Bedre organisering/strukturering av organisasjonen
 • begrense lokale adm rettigheter
 • communikasjons kontroll (hvem brukere kan kommunisere med)
 • policies - sette profilrettigheter for organisasjonens brukere

 • Deling - Hvem kan jeg dele med (Video som viser bruk av bibliotek)
 • personlig bibliotek
 • organisasjonsbibliotek
 • site bibliotek
 • community bibliotek
 • resurser og aktiviteter
 • innhold bygget av 3. parts produsenter
 • Extensions- ser ut til å vere stor forbedring
Velkommen foreldre (Her er en video som viser hvordan foreldrepålogging virker)
 • Deres eget innlogging
 • Tilpasset tilgang gjennom profiler og policies
 • Et dashbord per elev/barn

KreativitetIt's learning brukerkonferanse
Kreativitet, Fredrik Haren fredrik.haren@interesting.org
Fredrik Haren har gitt ut en rekke bøker rundt kreativitet

Fantasi er viktigere enn kunnskap (Albert Einstein)

Hvordan utvikler du elevenes kreativitet? Jo, du utvikler din egen kreativitet!

Hvordan ser din kreative prosess ut? Når er jeg mest kreativ? Nåre er jeg minst kreativ? 10 svar på hvert spørsmål.

ide=p(k+i)
p=person k=kunnskap i=informasjon
Ide er ting du kjenner til fra før, som du så parrrer. Det finnes ikke ett menneske som har kommet opp med en genuin ny idè, alt er basert på kjente størrelser. Kreative mennesker søker etter kjente forbindelser på nye områder.

Å være kreativ er ikke å gjøre noe annerledes, men å gjøre noe annerledes som er bedre.

Det blir som i dyreriket, survival of the fitest idea.
.